Till huvudinnehåll

Fonden finns tillgänglig i två andelsklasser

Det som skiljer andelsklasserna åt är förvaltningsavgift och inträdeskrav.

Välj tidsperiod

 - 

Andelsklass I:

Inträdeskrav på 100 miljoner SEK och förvaltningsavgift på 0,50 %.

  • Totalavkastning under perioden: %
  • Annualiserad avkastning under perioden:
  • NAV: :

Simulerad avkastning från 2007-12-31 till 2015-07-13 baseras på historisk avkastning för andelsklass D (startdatum 2006-11-22) justerat för förvaltningsavgiften för andelsklass I. Simulerad avkastningsinformation och riskåtgärder är endast för illustrativt ändamål. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Fonddokument

Hur vi investerar

Pareto Global förvaltas av Andreas Sørbye och Andreas Kamvissis. Vi fokuserar på branscher med stabila resultat och som har möjlighet till hög avkastning på investerat kapital. Dessa kriterier finns i industrier med höga inträdesbarriärer, låg kapitalintensitet och låg politisk, rättslig och teknisk risk samt begränsad exponering för råvarupriser. Alla bolag måste uppfylla våra etiska krav. Ansvarig förvaltare är Andreas Sørbye.

Andreas Sørbye

Andreas Sørbye

Senior portföljförvaltare 

Andreas Kamvissis

Portföljförvaltare

Inom dessa branscher söker vi företag med hög intjäningsförmåga. Detta visas genom god avkastning på eget kapital, solid balans och stabilt resultat, och inte minst i form av fritt kassaflöde. Dessutom begränsar vi oss till företag med huvudkontor i utvecklade marknader samt ett börsvärde på mer än en miljard dollar.

 

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Aksjefond logo