Till huvudinnehåll

Fonden finns tillgänglig i två andelsklasser

Det som skiljer andelsklasserna åt är förvaltningsavgift och inträdeskrav.

Välj tidsperiod

 - 

Andelsklass C:

Inget inträdeskrav och förvaltningsavgift på 1,0 %.

  • Totalavkastning under perioden: %
  • Annualiserad avkastning under perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

Fonddokument

Hur vi investerar

Pareto Nordic Corporate Bond förvaltas av Øyvind Hamre, Stefan Ericson och Eric von Koss Torkildsen. Fonden är aktivt förvaltad och diversifierad både i sektor och i geografi på den nordiska marknaden. Målet är att identifiera företag med stabila och konsekventa resultat som över tiden kommer att generera god avkastning för investerarna. Alla positioner är valutasäkrade i svenska kronor. Ansvarig förvaltare är Øyvind Hamre.

Øyvind Hamre

Øyvind Hamre

Senior portföljförvaltare 

Stefan Ericson

Stefan Ericson

Head of fixed income / Filialchef Stockholm

Eric von Koss Torkildsen

Eric von Koss Torkildsen

Senior portföljförvaltare 

Fem största investeringar:

  • DNB Boligkreditt
  • Nordea Eiendomskreditt
  • American Tanker
  • Altera
  • M2 Asset Management

 

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Rentefond logo