Till huvudinnehåll

Fonden finns tillgänglig i en andelsklass

Välj tidsperiod

 - 

Andelsklass C:

Inget inträdeskrav och förvaltningsavgift på 1,0 %.

  • Pareto Nordic Corporate Bond C
  • Statsobligationsind. 0.25 (NOK)
  • Totalavkastning under perioden: %
  • Annualiserad avkastning under perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

Fonddokument

Hur vi investerar

Fonden förvaltas av Øyvind Hamre, Stefan Ericson och Eric von Koss Torkildsen. Fonden är aktivt förvaltad och diversifierad både i sektor och i geografi på den nordiska marknaden. Målet är att identifiera företag med stabila och konsekventa resultat som över tiden kommer att generera god avkastning för investerarna. Alla positioner är valutasäkrade i svenska kronor.

Øyvind Hamre

Øyvind Hamre

Pareto Nordic Corporate Bond

Stefan Ericson

Stefan Ericson

Head of fixed income / Filialchef Stockholm

Eric von Koss Torkildsen

Eric von Koss Torkildsen

Pareto Høyrente / Pareto Nordic Corporate Bond

Fem största investeringar:

  • BW Offshore Limited
  • Ekornes QM Holding
  • Kistefos
  • GLX Holding
  • Ice Group Scandinavia Holdings

 

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Rentefond logo