Till huvudinnehåll

Fonden finns tillgänglig i en andelsklass

Välj tidsperiod

 - 

Andelsklass B:

Inträdeskrav på 500 kronor och förvaltningsavgift på 1,8 %.

  • Totalavkastning under perioden: %
  • Annualiserad avkastning under perioden:
  • NAV: :

Simulerad avkastning från 2001-09-06 till 2005-12-31 baseras på historisk avkastning för andelsklass I, justerat för förvaltningsavgiften för andelsklass B. Avkastning från 2005-12-31 till 2015-07-10 är uppnådd i Pareto Verdi. Fonden fortsätter som andelsklass B i Pareto Aksje Norge. Simulerad avkastningsinformation och riskåtgärder är endast för illustrativt ändamål. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Fonddokument

Hur vi investerar

Pareto Aksje Norge förvaltas utav Einar Løvoll och Besim Zekiri. Vårt synsätt är grundläggande, med nyckeltal (resultat, aktieutdelning, kapitalstruktur) och strategi. Vi ser at det är viktigt med en sund kapitalstruktur, god aktieavkastning och måttlig prissättning, makroekonomi, tekniska analyser och spekulativa faktorer. Ansvarig förvaltare är Einar Løvoll.

Einar Løvoll

Einar Løvoll

Senior portföljförvaltare 

Besim Zekiri

Besim Zekiri

Portföljförvaltare

Eirik Andresen

Eirik Osberg Andresen

Analytiker

Med mer än 200 noterade aktier utgör Norge en begränsad aktiemarknad. Norsk ekonomi är öppen; export / import andel är hög. Norska företag är i stort sett utåtriktade och internationella, och många kan karakteriseras som globala aktörer. Det innebär att genom norska företag kan vi utnyttja tillväxt på nya och andra marknader, men också vara ett föremål för förändringar på världsmarknaden.

Några branscher dominerar, som energi och energirelaterade företag, såväl som fisk och sjöfart. Det här är industrier där Norge har konkurrensfördelar, vart Pareto-koncernen har upparbetat god kompetens.

 

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Aksjefond logo