Till huvudinnehåll

Fonden finns tillgänglig i tre andelsklasser

Det som skiljer andelsklasserna åt är förvaltningsavgift och inträdeskrav.

Välj tidsperiod

 - 

Andelsklass R:

Inget inträdeskrav och förvaltningsavgift på 0,70 %.

  • Totalavkastning under perioden: %
  • Annualiserad avkastning under perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Fonddokument

Hur vi investerar

Pareto Nordic Cross Credit förvaltas av två seniora portföljförvaltare baserade i Oslo och Stockholm. Fonden erbjuder en attraktiv diversifiering, med relativt hög cash yield och kort löptid. Obligationer i fonden är för det mesta floating rate notes (FRN), vilket minimerar räntekänsligheten. Ansvarig förvaltare är Christian Weldingh.

Christian Weldingh

Christian Weldingh

Senior portföljförvaltare 

Gustaf Tegell

Gustaf Tegell

Senior portföljförvaltare 

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Rentefond logo