Til hovedinnhold

I Norden leverte aksjemarkedet en avkastning på 1,2 prosent, målt ved MSCIs indekser i lokal valuta. Dette er tilfeldigvis identisk med det langsiktige gjennomsnittet siden disse indeksene ble lansert ved inngangen til1970.

Med andre ord, i alle fall hva aksjeavkastningen i Norden angår: August var så gjennomsnittlig som du kan få det.

Før du tar dette som et synonym for «normal», må jeg få poengtere at det tvert imot er ganske sjelden. Aksjemarkeder pleier ikke å levere gjennomsnittlig avkastning. Av alle måneder siden januar 1970 har bare litt over 20 prosent gitt en avkastning mellom null og to ganger gjennomsnittet. Dette gjelder for Norden som helhet, for Sverige og Norge individuelt, og for USA, for den saks skyld.

I USA ble august i år en enda bedre måned, med en avkastning ifølge MSCI på nesten 3,0 prosent. Der er samtidig det langsiktige gjennomsnittet lavere, rett under 1,0 prosent. Man kunne lett trekke den slutning at i USA var august 2021 temmelig eksepsjonell.

Igjen er imidlertid intuisjonen en dårlig veileder. I det amerikanske aksjemarkedet har nesten en tredjedel av alle måneder vært bedre enn august i år. Samtidig har rundt 37 prosent av månedene gitt negativ avkastning.

Jeg skal ikke kjede deg med en diskusjon av lærebokens standard normaldistribusjon mot virkeligheten. Dette er bare en påminnelse om at månedlige avkastningstall svinger ganske mye. Ikke les for mye inn i én måned.

Og for all del, ikke bruk månedsavkastningen på 1,2 prosent til å beregne noe årsgjennomsnitt. Det ville gitt altfor høye tall. Det geometriske gjennomsnittet, som vi må bruke hvis vi kjeder tallene, er bare litt over 1,0 prosent.

Nå gir dette likevel et årlig snitt på mer enn 13 prosent. Med all nødvendig understrekning av at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning: Vi kan vel si at man har fått en god belønning for å sitte gjennom de månedlige svingningene.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter