Til hovedinnhold

Fra bunnen i mars 2020 har nå S&P 500 kastet av seg mer enn 96 prosent. MSCIs verdensindeks har steget 87 prosent, og de skandinaviske markedene er ikke så langt bak. Bare i år har en rekke hovedindekser steget rundt 15 prosent, der Stockholm er et søtt unntak med mer enn 20 prosent.

Tilsvarende har kredittmarginer på globale high yield-obligasjoner gått ned med omtrent 60 til 80 basispunkter i år. Målt fra den absolutte toppen i mars 2020 er de ned med opptil 780 basispunkter (amerikansk high yield)! Jeg påpeker vel det åpenbare om jeg sier at dette mangler sidestykke. Uansett understreker det hvordan holdningen i markedet har vært «risk-on».

Og fortsatt er pandemien her.

Som jeg tidligere har kommentert, gjør kombinasjonen av ekspansiv penge- og finanspolitikk og privat forbruk på vent at dette blir et særdeles friskt år i verdensøkonomien. Oppturen i markedet er slik sett ikke noe mysterium. På den annen side ville det vært overraskende om du ikke spurte deg selv hvor lenge dette kunne vare.

Det gjør i alle fall mange analytikere og kommentatorer – og de har gjort det en god stund. Gjennom hele oppturen har det ikke skortet på varsler om at vi snart kunne få en markedskorrekasjon, definert som en nedgang på minst ti prosent. Om vi bruker Google Trends og ser forbi de påfallende toppene i 2018 og 2020, kan vi få et tydelig inntrykk av at søkebegrepet stock market correction faktisk har økt i popularitet over de siste fem årene. I noen grad er det kanskje selvforsterkende, i den grad mange korreksjonsvarsler utløser nye søk på tilsvarende analyser.

De kan selvfølgelig få helt rett. En aksjemarkedskorreksjon en eller annen gang de neste seks månedene er ikke så usannsynlig. Sant å si er det aldri det. Korreksjoner opptrer med, dessverre, uforutsigbare mellomrom.

Men se hvor det ville bringe oss. Om vi nå skulle få en korreksjon i løpet av de neste seks månedene, kommer du helt sikkert til å kunne lese om analytikere og strateger som fikk rett, der uttrykk som korreksjonsrisiko kanskje transformeres retrospektivt til korreksjonsvarsel.

Med mindre fallet overstiger 13-14 prosent, vil du imidlertid være bedre stilt om du har forblitt investert siden nyttårsaften. Og om vi ikke får et virkelig dypt kræsj, vil du være vesentlig bedre stilt ved å ha vært investert det siste året.

Så ... korreksjonsvarslene kan ha vært ytterst presise. Det er bare det at deres finansielle verdi vil ha vært svært begrenset. For den saks skyld kan vi vel ikke se bort fra at de har fått mange investorer til å gå glipp av den betydelig kraftigere oppgangen i forkant av korreksjonen, eller kanskje krakket, for den saks skyld, altså et fall på mer enn 20 prosent.

Sånn sett nøyer jeg meg med følgende prediksjon: Med ujevne mellomrom faller markedet, men fallet er typisk klart mindre enn den forutgående oppgangen. Det er en mye sikrere prediksjon enn forsøk på å time markedet.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter