Til hovedinnhold

Stillingen vil ha bred kontaktflate mot øvrige deler av organisasjonen og samarbeide tett med operasjonell virksomhet. Compliance Officer vil rapportere til Chief Compliance Officer.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til at selskapets compliancefunksjon har gode arbeidsprosesser og metodikk
 • Gi råd og veiledning, samt bidra til opplæring av ansatte om relevant regelverk og interne retningslinjer
 • Gjennomgå og kvalitetssikre avtaler med distributører og motparter
 • Kontrollere selskapets etterlevelse av regelverk og interne retningslinjer
 • Bistå de operasjonelle avdelingene med prosesser og spørsmål knyttet til antihvitvasking og kundekontroll
 • Bidra i due diligence prosesser
 • Bidra til at selskapet har gode prosesser for håndtering av personopplysninger og ivaretakelse av personvernprinsippene

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap eller annen relevant utdannelse
 • Erfaring fra compliancearbeid eller kontrolloppgaver
 • Kjennskap til virksomheten til et fondsforvaltningsselskap og verdipapirrett
 • Nyutdannede med en genuin interesse for verdipapirmarkedet og verdipapirrett oppfordres også til å søke

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktig og strukturert
 • Selvstendig, løsningsorientert og proaktiv
 • Gode kommunikasjonsegenskaper skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til: