Til hovedinnhold

Bank/finans er tyngste sektor i vårt norske aksjefond, Pareto Aksje Norge, og utgjør om lag en fjerdedel av porteføljen. Brorparten av dette er sparebanker.

Viktige samarbeidspartnere

Norske sparebanker har en sterk forretningsmodell. Samtlige av sparebankene i vår portefølje er markedsleder i sin region, og de har inntekter fra flere forretningsområder med sterke synergier. Bankene blir fort en viktig samarbeidspartner for småbedrifter i sitt område. Gjennom god kjennskap til sin kunde kan banken tilby riktig tjeneste og pris på viktige banktjenester: finansiering av større eiendeler gjennom lån eller leasing, løsninger for likviditetsstyring gjennom kassakreditt og faktoring m.m.

Bankene er imidlertid blitt viktige samarbeidspartnere også utover ren finansiering ved å tilby person- og pensjonsforsikring, forsikring av eiendeler, regnskapsførsel og plassering. I personmarkedet tilbys et tilsvarende bredt spekter av tjenester, og sparebankene driver ofte den dominerende eiendomsmegleren i sin region.

Banker i Pareto Aksje Norge porteføljen.

Sparebankene i porteføljen til Pareto Aksje Norge har en konservativ utlånsportefølje og en oversiktlig balanse. Norge er et godt sted å drive bank, med en god økonomi og et ryddig juridisk rammeverk. Den norske staten har finansielle muskler til å stimulere økonomien om kriser skulle oppstå. 

Bedret konkurransesituasjon

Nylige endringer i det norske regelverket for kapitalkrav har bedret konkurranseposisjonen for norske banker relativt til utenlandske konkurrenter som opererer i Norge. Særlig gjelder dette bankene som har fått godkjent gunstigere kapitalvektingsmodeller, som regionbankene våre; Sparebanken Vest, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebank 1 SR-bank. Parallelt opplever de utenlandske aktørene en tilstramming fra regulator i sitt hjemmemarked (Sverige).

Porteføljen kan kjøpes til 11 ganger årets inntjening og 10 ganger inntjeningen i 2021. Dette tilsvarer en løpende fortjenesteavkastning på tilnærmet 9 prosent for inneværende år og 10 prosent for neste år. I løpet av dette tiåret har tiårige statsrenter falt fra 4 prosent til 1,5 prosent, mens inntjeningen prises på tilnærmet tiårs snitt. Dette betyr at risikopremien i porteføljen har økt vesentlig, noe vi mener betyr økt sikkerhetsmargin for den langsiktige investor.

 

ForvalterteamHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om fondet