Til hovedinnhold

En gjennomgang av prospektsupplementet til underfondene i Pareto plc er gjennomført.

Supplementet er oppdatert med informasjon knyttet til taksonomien og offentliggjøringsforordningen (SFDR), som endret av forordningen om etablering av et rammeverk for å tilrettelegge for bærekraftige investeringer (Forordning (EU) 2020/852) («Taksonomiforordningen»).

Vennligst finn det oppdaterte supplementet til prospektet for Pareto plc her:

Les mer

Les mer om våre Pareto plc fond her.

Rapport om ansvarlige investeringer

Ansvarlige, bærekraftige investeringer er et ungt felt. Motiver, oppfatninger, definisjoner og reguleringer er i stadig endring. For ikke så mange år siden var idealisme en viktig drivkraft. Dernest innså investorene at det saktens kunne være positivt også i finansiell forstand. Samtidig viste det seg at aktørene hadde vilt sprikende oppfatninger av hva det egentlig innebar, og dermed begynte arbeidet med å standardisere begreper og kriterier – både i finansnæringen og på offentlig hold.