Til hovedinnhold

Fondet er tilgjengelig i to andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse B:

Minimumsinnskudd er 1 million kroner, og det er fast honorar på 1,50 % samt resultatavhengig honorar.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Nordic Omega forvaltes av Christian T. Nygaard og Ole Jørgen Grøneng Nilsen. Fondet har anledning til å variere aksjeandelen, slik at forvalterne kan begrense risikoen når aksjemarkedet etter deres vurdering har svakere utsikter eller høyere fare for kursfall. Aksjeandelen vil da reduseres. Målet er ikke å tjene på markedets kortsiktige svingninger, men å være forberedt på større nedgangsperioder. Selskapsutvelgelse er det bærende elementet i forvaltningen. Om fondet har god kjøpekraft når kursene er lave, kan det lettere utnytte svingninger i kursene.

Christian Nygaard

Christian Nygaard

Senior forvalter

Ole Jørgen Grøneng Nilsen

Ole Jørgen Grøneng Nilsen

Senior forvalter

Fem største investeringer:

  • Essity AB
  • Nordic Semiconductor ASA
  • Valmet Oyj
  • Storebrand ASA
  • Handelsbanken

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Spesialfond logo