Til hovedinnhold

Fondet er tilgjengelig i to andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse B:

Minimumsinnskudd er 5 millioner kroner, og det er fast honorar på 1,50 % samt resultatavhengig honorar.

  • Pareto Nordic Omega B
  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Nordic Omega forvaltes av Christian Nygaard og André Buhagen (analytiker). Fondet har anledning til å variere aksjeandelen, slik at forvalter kan begrense risikoen når aksjemarkedet etter hans vurdering har svakere utsikter eller høyere fare for kursfall. Aksjeandelen vil da reduseres. Målet er ikke å tjene på markedets kortsiktige svingninger, men å være forberedt på større nedgangsperioder. Selskapsutvelgelse er det bærende elementet i forvaltningen. Om fondet har god kjøpekraft når kursene er lave, kan det lettere utnytte svingninger i kursene.

Christian Nygaard

Christian Nygaard

Pareto Nordic Alpha / Pareto Nordic Omega

Andre Buhagen

André Buhagen

Pareto Nordic Alpha / Pareto Nordic Omega

Fem største investeringer denne måneden:

  • Valmet Oyj
  • Storebrand ASA
  • Kesko Oyj ser. B
  • Scatec Solar ASA
  • Coor Service Management Holding AB

Nordic Omega og Nordic Alpha fusjonerer

På ekstraordinær generalforsamling, avholdt 3. april 2018, ble det besluttet å fusjonere Nordic Omega og Nordic Alpha inn i et nyopprettet underfond i Pareto Plc, Pareto Nordic Omega.

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Spesialfond logo