Til hovedinnhold

Forvaltningsselskapet Pareto Asset Management AS ønsker å foreta vedtektsendringer i fondet Pareto Obligasjon. Fondets andelseiere skal etter verdipapirfondloven behandle og godkjenne slike endringer på et andelseiermøte.

Bakgrunn

Bakgrunnen for de foreslåtte vedtektsendringer er et ønske om å gjøre fondets investeringsmandat mer fleksibelt ved å åpne for investeringer i rentebærende verdipapirer med kredittkvalitet tilsvarende investment grade (minimum BBB-) utstedt i norske kroner uten begrensninger til hvem utsteder er og hvor verdipapirene er notert.

Vi ønsker videre større åpning for obligasjoner med flytende rente enn i dagens mandat. Endringene innebærer også at fondets forvaltningshonorar reduseres, og at det innføres andelsklasser i fondet. Vennligst se kapittelet Beskrivelse av og begrunnelse for vedtektsendringene i vedlagt innkalling for nærmere informasjon. Foreslåtte vedtektsendringer er behandlet og godkjent av styret i Pareto Asset Management.

Andelseiermøte 21. juni 2019

Det innkalles herved til andelseiermøte 21. juni 2019 kl. 10.00 i forvaltningsselskapets lokaler i Dronning Mauds gate 3 (8. etasje) i Oslo.

Når trer endringene i kraft?

Det antas at godkjennelse fra Finanstilsynet vil foreligge i løpet av tredje kvartal 2019. Vedtektsendringene gjennomføres etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringen og vedtektsendringen er offentliggjort.