Til hovedinnhold

Skattekutt for amerikanske selskaper løftet inntjeningen på Wall Street, som fortsatt er verdens viktigste børs med god margin. Anslagene for global vekst ble oppjustert, og markedene syntes å riste av seg frykten for handelskrig – tross stadige nyhetsoppslag om nye utspill fra president Trump og hans regjering.

En måned inn i 2018 ble det satt en ny verdensindeksrekord: Da hadde MSCIs verdensindeks rukket å notere 15 måneder på rad med positiv avkastning. Den serien ble brutt i februar, men så fortsatte markedene oppover. I løpet av året klokket man inn rekordlange oppgangsperioder i så vel den amerikanske økonomien som det amerikanske aksjemarkedet.

Så skiftet markedsvinden. Siste kvartal 2018 bød på fallende oljepris, fallende aksjekurser og fallende obligasjonskurser.

Ved utgangen av august, tett på ti år etter at konkursen i Lehman Brothers sendte verdens markeder utfor krisestupet, kunne vi konstatere at avkastningen over disse ti årene hadde vært mer enn tilfredsstillende – selv om denne perioden altså startet rett før det historiske fallet i krisehøsten 2008.

Så skiftet markedsvinden. Siste kvartal 2018 bød på fallende oljepris, fallende aksjekurser og fallende obligasjonskurser. Mens Brent Blend tidlig i oktober ble handlet til 86 dollar fatet, var oljeprisen på nyttårsaften nede på 53,80. Hovedindeksen, som har et tydelig innslag av oljeaksjer, mistet nesten 16 prosent fra toppnoteringen på tampen av september. Etter oppgang tidligere på året endte dermed Oslo Børs rett under nullstreken. Samtidig økte kredittpremien på globale high yield-obligasjoner med 1,6 til 2,2 prosentpoeng, mest i USA – der styringsrentene i tillegg ble satt opp med et halvt prosentpoeng.

I Norden slapp obligasjonsmarkedet lettere unna. Her var kredittpremiene høyere i utgangspunktet, og en betydelig andel obligasjoner med flytende rente gjorde at den smule renteøkningen i siste kvartal – norske pengemarkedsrenter steg med et kvart prosentpoeng – ikke fikk synderlig effekt.

I tillegg bidro fallet i oljeprisen til at norske kroner svekket seg gjennom året. Verdipapirer i dollar og euro fikk således et ekstra avkastningsbidrag fra valutakursen for norske investorer. Alt i alt ble 2018, tross den avsluttende uroen, et år med utfordrende, men akseptable rammebetingelser for våre fond.

Les hele årsrapporten