Til hovedinnhold

Ehem ... Den var kanskje ikke så heldig. Det var veldig mye mer å si om pandemien som ikke var sagt ennå. Lite visste jeg. Og, om jeg får lov, lite kunne jeg vite. Denne pandemien går langt forbi alt vi har sett siden noen begynte å skrive aksjemarkedets historie.

Så hva kan sies nå?

Et munnhell vil ha det til at disse er finansmarkedenes fire dyreste ord: This time is different – det er annerledes denne gangen. I dag er det liten tvil om sannhetsgehalten. Dette ligner ikke noe vi har sett eller lest om tidligere.

Statistisk er det godt grunnlag for å si at markedet alltid kommer sterkt tilbake etter slike skarpe fall, og logiske argumenter for at det nærmest må være sånn. Men dagens situasjon er kanskje et unntak for historiebøkene?

Det er åpenbart at situasjonen kan bli mye verre. Den delvise nedstengningen av utviklede økonomier påfører så visst verdensøkonomien stor skade, og de masse stimulansepakkene er nærmest pr. definisjon utilstrekkelige til å kompensere for skaden, gitt endringer i handelsmønstre og etterspørselsstrukturer. Dessuten kan det ta lang tid før ringvirkningene får arbeidet seg gjennom økonomien når utgangspunktet er en situasjon med tvungen begrensning av etterspørselen. Det blir som å bevege en hageslange fremover gjennom å dytte på den bakfra. Du trenger litt høyere vanntrykk om det skal fungere.

Etter min vurdering er det helt åpent hva som vil skje de neste ukene. Når vi altså ikke har noen fungerende krystallkule, må vi falle tilbake på strategiske argumenter. Vi starter med det grunnleggende: Hva er risiko i et beslutningsperspektiv? Når grådigheten regjerer, handler mange som om de ikke tør gå glipp av mulige gevinster. I realiteten setter de da opp et skjevt beslutningstre – de tegner seg et utfallsrom som er overdrevent preget av oppstemthet (irrational exuberance). Når derimot frykten regjerer, er det en speilvendt fare for å stole for mye på nedside-scenarier.

Er det virkelig annerledes denne gangen? Kan du stole på magefølelsen om den forteller deg at dette er en historisk singularitet – at markedet denne ene gangen ikke kommer sterkt tilbake?

Her kan jeg bare snakke for meg selv: Den risikoen er ikke jeg beredt til å ta. Det kan godt hende at jeg taper deler av de pengene jeg nettopp investerte i et par aksjefond. Men om vi skrur tiden noen år fremover, tror jeg det utfallet blir vesentlig mindre sannsynlig.

Du har nok oftest sett dette munnhellet – det er annerledes denne gangen – når sentimentet er mer oppstemt. Men, helt ærlig, hva tror du er den beste beskrivelsen:

a) Investorene er nå for optimistiske.
b) Investorene er nå for pessimistiske.

Du velger.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Abonner på våre månedsrapporter