Til hovedinnhold

Så mye for å utvise sindighet.

Eller kanskje ikke. Jeg er ingen ekspert i virologi, langt mindre svartsvanologi (en svart svane er en finansiell metafor for en uventet, uforutsebar begivenhet av stor betydning). Men jeg vil ikke protestere på kommentarer om at koronaviruset ligner en god del på den perfekte svarte svane.

Og likevel – hva er egentlig tapt så langt?

Nei, jeg skal ikke plage deg med en den typiske oversikten over negative prosenter. Her følger isteden en liste over tilbakeslag i form av tapte måneder, eller snarere månedene som investorene har måttet rykke tilbake til i diverse markeder, både aksjer og renter – pluss minus litt unøyaktighet i volatile markeder.

OSEBX Norge: januar 2019
FTSE UK: januar 2019
ICE BofA Euro HY (B): april 2019
ICE BofA Euro HY: juni 2019
DAX Tyskland: august 2019
MSCI verdensindeks: september 2019
Nikkei 225 Japan: september 2019
OMX Stockholm 30: oktober 2019
S&P 500 USA: oktober 2019
ICE BofA US High Yield: desember 2019
US investment grade: all-time high ...

Ting kan selvfølgelig bli forferdelig mye verre. Jeg har absolutt ingen formening om hva som skjer med spredningen av koronaviruset, i alle fall ingen kvalifisert formening. Og, når det gjelder de allestedsnærværende disclaimerne i vår bransje, er det neppe slik at bedyret uvitenhet er noen bedre garanti for fremtidig avkastning enn historisk avkastning. Jeg ville bare trekke opp et litt annet perspektiv: Så langt kan det se ut til at uroen i finansmarkedene er overspilt i mediene.

Skjønt det er kanskje ikke noe nytt?

Månedsrapporter for februar 2020

Pareto Investment Fund
Frykten for koronaviruset gikk hardt utover olje og andre råvarer, sykliske virksomheter og reiseliv. Kursfallene ble relativt sett kraftigere for mindre og mellomstore selskaper. Alt dette bidro til at fondet falt vesentlig mer enn referanseindeksen.

 

Pareto Aksje Norge 
Februar ble en måned med store kontraster. De fleste av våre selskaper leverte kvartalsrapporter som matchet eller slo markedsforventningene, men økt virusfrykt la en demper på stemningen mot slutten av februar. Porteføljen holdt noe bedre stand enn markedet.

 

Pareto Nordic Equity
Frykten for koronaviruset gikk hardt utover olje og andre råvarer, sykliske virksomheter og reiseliv. Kursfallene ble relativt sett en del kraftigere for mindre og mellomstore selskaper, og det norske markedet falt mer enn Norden for øvrig.

 

Pareto Global
Februar ble en tung måned for verdens aksjemarkeder, og porteføljen falt i takt med markedet. Hittil i år er imidlertid fondet bare moderat ned, etter en god start på året.

 

Pareto Nordic Return
Frykten for koronaviruset gikk hardt utover olje og andre råvarer, sykliske virksomheter og reiseliv. Kursfallene ble relativt sett en del kraftigere for mindre og mellomstore selskaper, og det norske markedet falt mer enn Norden for øvrig.

 

Pareto Nordic Alpha 
I februar falt fondet noe tilbake i et svakt aksjemarked preget av koronaviruset.

 

Pareto Nordic Omega 
I februar falt fondet noe tilbake i et svakt aksjemarked preget av koronaviruset.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Etter en sterk start på 2020 falt fondet noe tilbake, spesielt i den siste uken av februar. Porteføljetilpasninger gjennom måneden var forsiktige.

 

Pareto Nordic Cross Credit 
Etter en sterk start i januar ble mye av fondets positive utvikling reversert i februar, spesielt i månedens siste uke. Selv om vi ikke ser noen reell trussel mot kredittkvaliteten i våre investeringer, erkjenner vi at den globale markedsuroen også har påført våre markeder en forhøyet risikopremie.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Fondet var avventende gjennom måneden. Den eneste emisjonen vi deltok i var et selskap med investment grade rating: Nasdaq. Det var en god strategi.

 

Pareto Høyrente 
Dette blir siste månedskommentar for Pareto Høyrente, siden fondet nå fusjoneres inn i Pareto Nordic Cross Credit (PNCC). Vi takker for tilliten til alle som har vært med, og ønsker velkommen til PNCC.

 

Pareto Total 
Dette året har så langt gitt oss to begivenhetsrike måneder, med god oppgang i januar etterfulgt av en kraftig korreksjon i februar. For Pareto Total har det budt på det vi mener er langsiktige muligheter.

 

Pareto Obligasjon

 

Pareto LikviditetHistorisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter