Til hovedinnhold

Så mye for å utvise sindighet.

Eller kanskje ikke. Jeg er ingen ekspert i virologi, langt mindre svartsvanologi (en svart svane er en finansiell metafor for en uventet, uforutsebar begivenhet av stor betydning). Men jeg vil ikke protestere på kommentarer om at koronaviruset ligner en god del på den perfekte svarte svane.

Og likevel – hva er egentlig tapt så langt?

Nei, jeg skal ikke plage deg med en den typiske oversikten over negative prosenter. Her følger isteden en liste over tilbakeslag i form av tapte måneder, eller snarere månedene som investorene har måttet rykke tilbake til i diverse markeder, både aksjer og renter – pluss minus litt unøyaktighet i volatile markeder.

OSEBX Norge: januar 2019
FTSE UK: januar 2019
ICE BofA Euro HY (B): april 2019
ICE BofA Euro HY: juni 2019
DAX Tyskland: august 2019
MSCI verdensindeks: september 2019
Nikkei 225 Japan: september 2019
OMX Stockholm 30: oktober 2019
S&P 500 USA: oktober 2019
ICE BofA US High Yield: desember 2019
US investment grade: all-time high ...

Ting kan selvfølgelig bli forferdelig mye verre. Jeg har absolutt ingen formening om hva som skjer med spredningen av koronaviruset, i alle fall ingen kvalifisert formening. Og, når det gjelder de allestedsnærværende disclaimerne i vår bransje, er det neppe slik at bedyret uvitenhet er noen bedre garanti for fremtidig avkastning enn historisk avkastning. Jeg ville bare trekke opp et litt annet perspektiv: Så langt kan det se ut til at uroen i finansmarkedene er overspilt i mediene.

Skjønt det er kanskje ikke noe nytt?Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Abonner på våre månedsrapporter