Til hovedinnhold

Tiltakene ble innført med umiddelbar virkning fra torsdag 12. mars, og vil gjelde inntil myndighetene kommer med nye retningslinjer. Vi understreker at vår daglige drift, med forvaltning, verdisetting og oppgjør, fortsetter som før.

Tilgjengelighet

Våre ansatte er for det meste på hjemmekontor, med noen få unntak for enkelte på drift, som deler på å arbeide fra vårt hovedkontor i Oslo. Hver enkelt av våre ansatte har identifisert en backup-person, som i denne perioden oppholder seg på separat lokasjon.

Våre kunder vil måtte påregne at fysiske møter blir avlyst eller flyttet, men utover det er vi alle tilgjengelige på telefon og e-post, som vanlig.

Børsuro

Det er klart at viruset har skapt en voldsom børsuro, og våre forvaltere har nå fullt fokus på markedene og er i tett dialog med våre porteføljeselskaper. Vårt generelle råd til alle våre kunder er å beholde roen og tenke langsiktig. All erfaring tilsier at markedene vil hente seg inn igjen, og vi mener våre porteføljeselskaper er rustet for å stå gjennom stormen.

Ta kontakt

For å hindre smitte har vi avlyst alle planlagte kundemøter og -seminarer, og vi vil i tiden fremover begrense vår kundekontakt til telefon og e-post. Men ikke nøl med å ta kontakt med din kundeansvarlig dersom du ønsker mer informasjon eller ta en fondsprat.