Til hovedinnhold

Med rekordmange søkere var nåløyet trangt. Nå har praktikantene gjennomført sine internships. Vi spurte dem hvordan disse ukene har vært, og hva den viktigste lærdommen de tar med seg herfra er. 

Petter Blesvik Gandrud

  • Studiested: Norges Handelshøyskole
  • Linje: Finansiell Økonomi

Hvordan har det vært å jobbe som intern i Pareto Asset Management?

– Det har vært en lærerik sommer hos Pareto Asset Management. Sommeren har vært fylt med spennende arbeidsoppgaver, utfordringer og mye ansvar. Vi har fått god oppfølging og sparret med flere ansatte i områder de tydelig brenner for og har mye kunnskap om.

Maud og jeg fikk som hovedoppgave å gjennomføre en ESG analyse av Pareto Aksje Norge. Ved å samle inn ESG-data fra porteføljeselskapene, fikk vi mulighet til å analysere fondets utslipp i absolutte og relative tall, utslipp fordelt på sektorer, gjennomsnittlig kvinneandel, CEOs aksjeandel m.m. Resultatet fra analysen ble presentert for 37 personer inkludert ledelsen og salgsavdelingen, med gode tilbakemeldinger. Det var gøy å presentere funnene i analysen og få tilbakemelding om at arbeidet vi har lagt ned er verdifullt for Pareto Asset Management, da fokuset på bærekraft blir større og større for hver dag som går. Utover ESG-arbeidet gjennomførte jeg en verdivurdering med pitch. Det var gøy å få knust litt tall!

Hva er den viktigste lærdommen du tar med deg herfra?

– Den viktigste lærdommen jeg tar med meg er fra ESG-arbeidet. Her har vi fått innblikk i mange selskaper og sektorer, og hvordan de implementerer bærekraft i sin daglige drift. Det har også vært lærerikt å få innsikt i Pareto Asset Management, de ulike fondene, og ikke minst høste kunnskap fra så mange flinke folk!

Årets summer interns 2021 (fra venstre): Magnus Næss Tangen-Pedersen, Maud Mustad, Markus Anton Alexandersen og Petter Blesvik Gandrud.

Maud Mustad

  • Studiested: Nettopp ferdig på Northeastern University, Boston og skal begynne på IE University, Madrid i september.
  • Linje: Business Administration/ Finance

Hvordan har det vært å jobbe som intern i Pareto Asset Management?

– Det har vært utrolig gøy, og ikke minst veldig lærerikt. Vi har hatt relativt frie tøyler, noe som har gitt oss mye ansvar, og dette har jeg lært mye av. Men vi har også fått ekstremt god oppfølgning om det skulle være noe, og alle rundt oss har vært veldig opptatt av at vi skal lære så mye som mulig. Det kjennes ut som vi har blitt eksponert for hele Pareto Asset Mangament, og virkelig fått et innblikk i hva det jobbes med her. I tillegg føles det veldig bra at alt vi har gjort i sommer – alt fra ESG-analyser til verdsettelser – faktisk vil bli brukt til noe videre. Summa summarum, en svært vellykket sommer.

Hva er den viktigste lærdommen du tar med deg herfra?

– Jeg har lært veldig mye i løpet av sommeren og vil ta med meg alt videre. Først og fremst har jeg fått jobbet mye med ESG, noe jeg fra før av hadde stor interesse for, og lært meg mye mer om dette. Det å holde en presentasjon foran en større folkemengde er også en veldig god øvelse. Så har det naturligvis vært utrolig lærerikt å få prøvd seg frem med litt verdsettelser. Men, det som har vært aller viktigst for meg, er at jeg har funnet ut at dette er noe jeg virkelig vil jobbe med når jeg er ferdig med studier. Så det har vært utrolig lærerikt!

Petter Blesvik Gandrud og Maud Mustad presenterer ESG analysen de jobbet med gjennom sommeren.

 

Markus Anton Alexandersen

  • Studiested: Handelshøyskolen BI
  • Linje: Økonomi og administrasjon

Hvordan har det vært å jobbe som intern i Pareto Asset Management?

 – Å jobbe som intern i PAM har vært utrolig lærerikt og spennende! Noe som gjorde at sommeren fløy forbi.

Vi har jobbet i et internasjonalt team og hatt muligheten til å lære fra svært dyktige forvaltere – det er gull verdt. Under sommerens internship fikk jeg jobbe med to av selskapets fond og jobbet med en rekke forskjellige prosjekter, som blant annet omhandlet ESG-klassifisering, verdsettelse, programmering og modellbygging. For eksempel utførte vi SOTP-analyser av selskapers fornybarprosjekter (vind-, sol- og vannkraft) og presenterte funnene for forvaltningsteamet. Det var også gøy å se at prosjektene vi utførte hadde en faktisk nytteverdi for både forvalterne og selgerne.

Alle i selskapet, om det er drift, salg eller forvaltning, har vært svært imøtekommende og vennlige siden dag én. Det var lett å komme inn i arbeidsmiljøet og bli kjent med de ansatte. Vi har også fått god støtte fra fjorårets intern – som nå er analytiker.

Å jobbe med det som lenge har vært en hobby er utrolig gøy. Og jeg har funnet ut at det er dette jeg vil jobbe med! Hvis man har interesse for finansmarkeder og kapitalforvaltning, anbefaler jeg på det sterkeste å søke internship hos Pareto Asset Management!

Hva er den viktigste lærdommen du tar med deg herfra?

 – Jeg har lært utrolig mye på svært kort tid. Og fått erfaring om selskaper, bransjer og hvordan selskapsanalyse gjøres i praksis – en prosess som er litt annerledes enn hva man lærer på skolebenken. Man merker også at man aldri blir utlært i denne bransjen og det er alltid noe nytt å lære. Noe som jeg finner svært appellerende. Men, som selverklært «finansnerd» synes jeg den viktigste lærdommen jeg sitter igjen med er hvordan profesjonelle aktører går frem for å gjøre et investeringsvalg. Noe man ikke lærer på skolebenken. Det har vært veldig innsiktsfullt!

Det som har vært aller viktigst for meg, er at jeg har funnet ut at dette er noe jeg virkelig vil jobbe med når jeg er ferdig med studier.

Maud Mustad

 

Magnus Næss Tangen-Pedersen

  • Studiested: Norges Handelshøyskole
  • Linje: Finans

Hvordan har det vært å jobbe som intern i Pareto Asset Management?

– Perioden i Pareto Asset Management har vært utrolig lærerik, spennende og morsom. Vi har fått gjort mye forskjellig, blant annet ESG-analyser, verdsettelse, analyse av kostnadsstruktur og programmering. Dette har gitt en svært varierende og morsom jobbhverdag. Vi har fått veldig god oppfølging av de ansatte, og det var veldig lav terskel for å spørre om hjelp. Dette gjorde at læringsutbyttet var veldig høyt. I prosjektene vi har blitt tildelt, har vi fått veldig frie tøyler til å løse oppgavene på den måten vi mener er best. Dette har gjort at vi har måttet tenke utenfor boksen, og tatt i bruk all kreativiteten vi har.

Hva er den viktigste lærdommen du tar med deg herfra?

– Vi har hatt en rekke ulike prosjekter, og jeg har derfor lært svært mye. Jeg har jobbet veldig mye i Excel, og ferdighetene der har blitt betraktelig bedre. Videre har vi fått et unikt innblikk i ESG, som har lært meg hvor viktig dette har blitt. Den viktigste lærdommen, imidlertid, vil jeg si er filosofien og tankesettet til forvalterne. De har hatt presentasjoner for oss der de har presentert fondene sine, og investeringsfilosofien i fondet. Men også bare det å overhøre selskapsdiskusjoner og diskusjon rundt investeringsfilosofi mellom forvalterne, har vært veldig spennende og lærerikt. Samtidig har vi fått mulighet til å diskutere case med forvalterne og hverandre.