Till huvudinnehåll

Det innebär att våra förvaltare har ett nära samarbete med dina investeringar, och vid varje givet tillfälle gör de investeringar för att uppnå den bästa långsiktiga avkastningen.

Vi tillhandahåller information om hela företaget innan vi investerar dina pengar i den. Det innebär att vi har ett grundläggande tillvägagångssätt och analyserar företagets historiska avkastning och struktur. Vi anser att detta är viktigare för dig än att titta på kortsiktiga trender i marknaden.

Although it's easy to forget, a share of stock is not a lottery ticket. It's a part ownership of a business.

Peter Lynch

Vår förvaltningsfilosofi i fem punkter:

  • Aktiv investeringsval

Målet är att ge en god riskjusterad avkastning. För fonder med referensindex betyder det ett mål om högre avkastning jämfört med jämförelseindex. Det kräver självständiga val och tydliga avvikelser från indexet.

  • Company fokuserad

Vi fokuserar på enskilda bolag inom både aktie- och ränteförvaltning. Varje värdepapper väljs baserad på at vi är övertygade om at detta bestämda företaget kommer at generera bra avkastning över tid, och inte på grund av geografi eller bransch.

  • Fundamental

Vi tittar på specifika förhållanden i de företag vi investerar i, till exempel affärsmodell, drift, lönsamhet, avkastning på eget kapital, management och strategiska utmaningar. Vi vill köpa värdepapper när de anses at vara prisvärda och ger en sorts säkerhetsmargin. Nyckeltal spelar också en viktig roll i vår fundamentala analys. Vi använder inte tekniska eller taktiska analyser.

  • Koncentrerad

Vi begränsar risken genom att fördjupad kunskap i de företag vi äger och genom att äga företag som tillsammans ger oss en rimlig exponering. Aktier är trots allt ägarandelar i verkliga företag, ej inlösta värdepapper. På räntesidan är det viktigare att uppnå en mer traditionell diversifiering.

  • Långsiktig

Vi söker långsiktig värdeskapande. Bra företagsledning kommer visa en positiv effekt på företagets kurs. På lång sikt är bolagets lönsamhet och kärnvärde viktigare än nyckeltalen vid köpögonblicket. Men ibland stiger kursen så mycket att potentialen på kort sikt är borta. Då har vi goda argument för att sälja.