Til hovedinnhold

Det har lenge vært kjent at pene mennesker tjener mer penger enn, eh, mindre pene mennesker. I forskningen betegnes dette som en skjønnhetspremie eller en stygghetsstraff – «beauty premium» eller «ugliness penalty». I senere år har det også kommet forskning som viser at det påvirker mer enn deres egen inntekt.

Nå er det ikke nødvendigvis slik at skjønnhet i seg selv gir høyere lønn. En studie mener for eksempel å påvise at det handler om egenskaper som tilfeldigvis er korrelert med utseendet, det vil si at pene mennesker i snitt er sunnere, mer intelligente og har bedre personligheter – de er mer utadvendte og mindre nevrotiske.

Livet er ikke rettferdig.

For selvstendig næringsdrivende er effekten mer tvetydig. Et pent utseende pluss en attraktiv personlighet er riktignok forbundet med høyere inntekt – men bare for kvinner. For menn er det ingen påviselig forskjell.

For toppledere er det til gjengjeld mer omfattende effekter. Skjønnhetspremien gjelder ikke bare dem selv – der er den riktignok høyst signifikant – men også selskapet de leder. For eksempel er penere/kjekkere toppsjefer forbundet med høyere aksjeavkastning rundt kunngjøringer om ansettelse, resultater eller oppkjøp – såfremt de ledsages av et bilde, da. Høyere prising skal det også gi.

Tilsvarende skal pene toppsjefer bidra til overprising av børsintroduksjoner i mindre transparente selskaper, altså der det ikke er helt klart for investormarkedet hvordan tallene og utsiktene ser ut. Da er det åpenbart viktigere hvordan sjefen ser ut. I mer etablerte og mer transparente selskaper skal det isteden være slik at flere attraktive styremedlemmer (!) påvirker kvaliteten på finansielle rapporter. Det sier kanskje litt om grundig lesing.

Utseendet påvirker også verdivurderingen i krypto-emisjoner, altså der et selskap henter kapital gjennom å utstede kryptovaluta. Her handler det gjerne om forholdsvis nystartede selskaper med lite konkret informasjon, men et bilde sier som kjent mer enn tusen ord og vakre bilder drar vel da tusenlapper. De bidrar i hvert fall til høyere prising av selskapet. For ordens skyld: Da er det justert for andre gode egenskaper, som kompetanse og intelligens, slik at effekten skal koke ned til selve utseendet.

Og det stopper ikke der. Flere studier konkluderer med at skjønnhet påvirker ens egne investeringer. Penere mennesker har mer penger i aksjer, og de har en høyere andel av sparepengene i aksjer. Dette kan skyldes at et attraktivt utseende påvirker selvtillit og risikopreferanser. Interessant nok, eller kanskje ikke, er effekten mer signifikant for kvinner og investorer med lavere utdannelse.

Og så har vi en studie av særlig interesse for Pareto Asset Management. Den undersøker hvordan fondsforvalteres fysiske attraktivitet påvirker nettotegningen i fondene de forvalter. Konklusjonen har du vel allerede gjettet: Det strømmer mer kapital inn i fond med mer attraktive forvaltere. Her er det hovedsakelig mindre investorer som lar seg tiltrekke.

Nydelig.

Abonner på Paretos optimale

Paretos optimale er en finansblogg som skrives av sjeføkonom og -strateg Finn Øystein Bergh. Han kombinerer faglig innsikt med et skråblikk på verdipapirmarkedet som gir ny og nyttig innsikt.