Til hovedinnhold

Fusjonen ble godkjent og vil bli gjennomført 30. september 2021.

Forslag til fusjon vedtatt

Pareto Nordic Return vil være åpent for tegning og innløsning frem til 23. september 2021. I denne perioden har fondets andelseiere rett til gebyrfri innløsning. Etter denne datoen stenges fondet frem til fusjonen gjennomføres 30. september 2021.

Fra gjennomføringsdatoen kan andelseierne utøve sine rettigheter som andelseiere i Pareto Investment Fund. Alle andelseiere i Pareto Nordic Return, herunder de som ikke brukte stemmeretten eller stemte imot fusjonen, vil bli andelseiere i Pareto Investment Fund dersom man ikke anvender den daglige innløsningsretten innen 23. september 2021.

Bakgrunn og konsekvenser

Bakgrunnen for og konsekvenser av den forestående fusjonen finnes i informasjonen som ble sendt ut til andelseierne sammen med innkallingen til andelseiermøtene.

Andelseiermøte gjennomført

Andelseiermøtene ble avholdt 7. september 2021. Fusjonen ble godkjent med et flertall på hhv. 98,16 prosent av stemmene i Pareto Nordic Return og 99,99 prosent av stemmene i Pareto Investment Fund.

Les mer om det overtagende fondet

Pareto Nordic Return (overdragende fond) fusjoneres med Pareto Investment Fund (overtagende fond).