Til hovedinnhold

Fondet har tre andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse A:

Minimumsinnskudd er 500 kroner, og det er fast honorar på 1,80 %.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette er markedsføring.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Investment Fund forvaltes av ansvarlig forvalter Patrick Meum. Fondet ble etablert allerede i 1985 og har vært en del av Pareto-gruppen siden 2010. Pareto Investment Fund har en aktiv forvaltningsstrategi basert på fundamentalanalyse, og målet er å finne selskaper med gode kvaliteter som er underpriset av markedet. Forvalteren gjør en grundig, fundamental analyse som omfatter vurderinger av selskapenes forretningsmodeller, konkurransefortrinn, inntjeningsevne, ledelse, balanse, markedsposisjon og prising.

Patrick Meum

Patrick Meum

Senior forvalter 

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Aksjefond logo