Til hovedinnhold

Fondet har tre andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse A:

Minimumsinnskudd er 500 kroner, og det er fast honorar på 1,80 %.

  • Pareto Investment Fund A
  • Oslo Børs Fondindeks
  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Hvordan vi forvalter

Pareto Investment Fund forvaltes av Tore Været og Patrick Meum. Fondet ble etablert allerede i 1985 og har vært en del av Pareto-gruppen siden 2010. Tore Været har vært ansvarlig forvalter siden 2007.

Tore Været

Pareto Investment Fund / Pareto Nordic Return

Patrick Meum

Pareto Investment Fund / Pareto Nordic Return

Forvalterne gjør en grundig, fundamental analyse som omfatter vurderinger av selskapenes forretningsmodeller, konkurransefortrinn, inntjeningsevne, ledelse, balanse, markedsposisjon og prising.

De fem største investeringer denne måneden:

  • Norwegian Air Shuttle ASA
  • Aker BP ASA
  • Grieg Seafood ASA
  • Norwegian Finans Holding ASA
  • Yara International ASA
Aksjefond logo