Til hovedinnhold

Fondet har tre andelsklasser

Det som skiller andelsklassene er forvaltningshonorar og minimumsinnskudd.

Velg tidsperiode

 - 

Andelsklasse A:

Minimumsinnskudd er 500 kroner, og det er fast honorar på 1,80 %.

  • Total avkastning i perioden: %
  • Annualisert avkastning i perioden:
  • NAV: :

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsdokumenter

Hvordan vi forvalter

Pareto Investment Fund forvaltes av Tore Været and Patrick Meum. Fondet ble etablert allerede i 1985 og har vært en del av Pareto-gruppen siden 2010. Tore Været har vært ansvarlig forvalter siden 2007.

Tore Været

Tore Været

Pareto Investment Fund / Pareto Nordic Return / Pareto Nordic Equity

Patrick Meum

Patrick Meum

Pareto Investment Fund / Pareto Nordic Return / Pareto Nordic Equity

Forvalterne gjør en grundig, fundamental analyse som omfatter vurderinger av selskapenes forretningsmodeller, konkurransefortrinn, inntjeningsevne, ledelse, balanse, markedsposisjon og prising.

Fem største investeringer:

  • Grieg Seafood 
  • Royal Caribbean Cruises 
  • Norwegian Finans Holding 
  • Yara International
  • Nordic Semiconductor

Ønsker du å bli kontaktet?

Vennligst fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Aksjefond logo