Til hovedinnhold

Pareto Asset Management AS ønsker å fusjonere Pareto Nordic Return (overdragende fond) med Pareto Investment Fund (overtagende fond). Fondenes andelseiere skal etter verdipapirfondloven behandle og godkjenne slike endringer på et andelseiermøte.

Bakgrunn 

Bakgrunn og begrunnelse for den foreslåtte fusjonen finnes i vedlagte Informasjon til andelseierne i Pareto Nordic Return og Pareto Investment Fund. Den foreslåtte fusjonen er behandlet og godkjent av styret i Pareto Asset Management AS, herunder av de andelseiervalgte styremedlemmene. Finanstilsynet har gitt sin tillatelse til den foreslåtte fusjonen, og det er nå opp til andelseierne i de to fondene å avgjøre hvorvidt fusjonen skal gjennomføres.

Andelseiermøte 7. september 2021

Det innkalles herved til andelseiermøter 7. september 2021 kl. 10:00 i forvaltningsselskapets lokaler i Dronning Mauds gate 3 (11. etasje) i Oslo.

Andelseierne bes på andelseiermøtet ta stilling til:

  1. Valg av møteleder, referent og en person til å signere protokollen sammen med møteleder
  2. Gjennomgang av innsendte spørsmål fra andelseierne
  3. Forslag om fusjon av Pareto Nordic Return med Pareto Investment Fund

Skjema for deltagelse, stemmefullmakt og forhåndsstemme finnes i vedlagte:


Resultatet av andelseiermøtet vil bli publisert på vår hjemmeside paretoam.com.

Dersom begge andelseiermøtene godkjenner fusjonen, vil fusjonen gjennomføres 30. september 2021. Andelseiere i Pareto Nordic Return som ikke ønsker å motta andeler i Pareto Investment Fund må i så fall innløse sine andeler i Pareto Nordic Return senest 23. september 2021.

Vedlegg