Til hovedinnhold

De påfølgende tolv månedene leverte fondsindeksen ved Oslo Børs en avkastning på trivelige 21 prosent, hvilket tilfeldigvis er det dobbelte av dens historiske gjennomsnitt på 10,5 prosent.

Nå er det nok slik at det finnes investorer som ikke bryr seg om det norske aksjemarkedet. La meg da tilføye at den amerikanske S&P 500-indeksen endte med en avkastning på godt og vel 14 prosent, mens verdensindeksen fra MSCI bød på litt over elleve prosent, målt i lokal valuta.

Det gamle munnhellet «Sell in May and stay away» viste seg å være et ganske så dårlig investeringsråd for en hel del investorer.

Finn Øystein Bergh, investeringsdirektør

Selv om ikke alle markeder avsluttet de siste tolv månedene i pluss, ser du hvor jeg vil hen – det gamle munnhellet «Sell in May and stay away» viste seg å være et ganske så dårlig investeringsråd for en hel del investorer. 

Eksakt etterpåklokskap? I grunnen ikke. Du er formodentlig kjent med at tolv måneder summerer seg opp til et helt år. Den forventede tolvmånedersavkastningen i aksjemarkedet er sant å si uavhengig av startmåneden, og vær så snill – ikke si at du ble overrasket nå.

Hvis du har et langsiktig perspektiv, hvilket vi gjerne anbefaler (og ikke si at du ble overrasket nå heller), er rådet enkelt: Ikke bruk kalenderen som investeringsrådgiver.

Månedsrapporter

Pareto Investment Fund
Pareto Investment Fund hadde nok en god måned, med en stigning på oppunder tre prosent – nesten et prosentpoeng foran markedet.

 

Pareto Aksje Norge 
Nyheten om et bud på Ekornes bidro til et solid løft i kursen. I løpet av 17 år som eiere har våre kunder fått en avkastning fra Ekornes på 606 prosent totalt eller 12,1 prosent årlig.

 

Pareto Global
Pareto Global videreførte i mai den positive avkastningstrenden fra april. Posten i Ralph Lauren ble solgt, med en gevinst på omtrent 70 prosent etter et drøyt års eierskap.

 

Pareto Nordic Return
Pareto Nordic Return hadde en sideveis utvikling i mai. Hittil i år har fondet steget om lag to prosent, med rundt 85 prosent i aksjer.

 

Pareto Nordic Alpha 
Pareto Nordic Alpha hadde en flat utvikling i mai. Det nordiske aksjemarkedet endte også uendret, tross politisk uro i Italia mot slutten av måneden.

 

Pareto Nordic Corporate Bond 
Mens det har vært en del markedsuro internasjonalt, har markedet for nordiske foretaksobligasjoner hatt en stabil utvikling.

 

Pareto Global Corporate Bond 
Da Italia kom i søkelyset denne måneden, spilte det også over på globale kredittmarkeder, og volatiliteten skjøt i været de siste handelsdagene i mai.

 

Pareto Høyrente 
Vi har kjøpt flere selskaper som tilfører porteføljen gode diversifiseringsegenskaper. Kjøpene er finansiert ved at vi blant annet har vektet oss noe ned i noen større poster.Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Invester i våre fond

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond. Fondene våre henter størsteparten av avkastningen fra gode valg av selskaper, og grundig analyse er et bærende element i forvaltningen vår.