Til hovedinnhold

De påfølgende tolv månedene leverte fondsindeksen ved Oslo Børs en avkastning på trivelige 21 prosent, hvilket tilfeldigvis er det dobbelte av dens historiske gjennomsnitt på 10,5 prosent.

Nå er det nok slik at det finnes investorer som ikke bryr seg om det norske aksjemarkedet. La meg da tilføye at den amerikanske S&P 500-indeksen endte med en avkastning på godt og vel 14 prosent, mens verdensindeksen fra MSCI bød på litt over elleve prosent, målt i lokal valuta.

Det gamle munnhellet «Sell in May and stay away» viste seg å være et ganske så dårlig investeringsråd for en hel del investorer.

Finn Øystein Bergh, investeringsdirektør

Selv om ikke alle markeder avsluttet de siste tolv månedene i pluss, ser du hvor jeg vil hen – det gamle munnhellet «Sell in May and stay away» viste seg å være et ganske så dårlig investeringsråd for en hel del investorer. 

Eksakt etterpåklokskap? I grunnen ikke. Du er formodentlig kjent med at tolv måneder summerer seg opp til et helt år. Den forventede tolvmånedersavkastningen i aksjemarkedet er sant å si uavhengig av startmåneden, og vær så snill – ikke si at du ble overrasket nå.

Hvis du har et langsiktig perspektiv, hvilket vi gjerne anbefaler (og ikke si at du ble overrasket nå heller), er rådet enkelt: Ikke bruk kalenderen som investeringsrådgiver.

Invester i våre fond

Vi tilbyr aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond og spesialfond. Grundig analyse er et bærende element i vår forvaltning, og fondene våre henter størsteparten av avkastningen fra gode valg av selskaper.