Til hovedinnhold

Norske Zaptec er et godt eksempel. Selskapet utvikler og selger ladestasjoner og programvare for lading av elbiler. Høsten 2020 ble aksjen børsnotert, etter en forutgående kapitalutvidelse på kurs 11.25. Der deltok tre av våre fond (Pareto Nordic Return, Pareto Investment Fund og Luxembourg-registrerte Pareto Nordic Equity) som ankerinvestor med en samlet tegning på 25 millioner, tilsvarende snaut seks prosent av aksjene som ble lagt ut.

Mange såkalt grønne aksjer har gått til værs på Oslo Børs det siste halvåret, og Zaptec skulle ikke bli noe unntak. Ved årsskiftet var kursen grovt regnet firedoblet, og de første ukene inn i det nye året har utviklingen fortsatt.

Men det var ikke derfor forvalterne investerte – de hev seg ikke på noen grønn bølge.

Charging station for electric vehicles
Zaptec utvikler og selger ladestasjoner og programvare for lading av elbiler. Foto: Zaptec

Forvalterne så at selskapet allerede hadde klart å kombinere kraftig vekst med god lønnsomhet, hvilket også viste seg å være tilfelle da tallene for 2020 ble presentert: omsetningsvekst på 66 prosent og en driftsmargin (EBITDA) på 13,5 prosent.

De så også at tidspunktet var godt. Salget i første halvår var noe svekket på grunn av Covid-19, samtidig som det europeiske markedet stod foran flere år med solid vekst. I tillegg noterte de seg at Zaptec hadde en sterk markedsposisjon med velprøvd teknologi, lave produksjonskostnader og en god distribusjonsstrategi innen flerbruker ladesystemer.

Kort sagt:

De likte forretningsmodellen, strategien og markedsposisjonen. Når så aksjen fremstod som forholdsvis rimelig, var ikke beslutningen så vanskelig.Artikkelen er et utdrag fra årsrapport for 2020.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.