Til hovedinnhold

Vedtektsendringene vil, i tråd med hva vi har kommunisert tidligere, gjennomføres etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringen og vedtektsendringen er offentliggjort.

Offentliggjøring av vedtektsendringene gjøres ved at det legges ut informasjon om dette på forvaltningsselskapets hjemmeside, www.paretoam.com, så snart som mulig etter at Pareto Asset Management har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet. I informasjonen som legges ut på hjemmesiden vil dato for gjennomføringen av vedtektsendringen fastsettes.

Planlagt gjennomføringsdato er opprinnelig satt til 1. januar 2022.

Gjennomføring av vedtektsendringene forutsetter som nevnt at Finanstilsynet har godkjent endringene innen den tid. Vi har nok vært for optimistiske med tanke på at saken lot seg ferdigbehandle i Finanstilsynet innen nyttår. Dersom godkjennelse ikke foreligger innen nyttår, vil ikke vedtektsendringene kunne gjennomføres 1. januar 2022. I så fall vil fondenes gjeldende vedtekter fremdeles være gjeldene ved inngangen til 2022 og inntil vedtektsendringene er gjennomført.