Til hovedinnhold

Foreslåtte vedtektsendringer vedtatt

Pareto Asset Management AS vil nå sende søknad om vedtektsendring til Finanstilsynet. Finanstilsynet skal godkjenne vedtektsendringer såfremt lovens krav til vedtektsinnhold og prosedyrene for vedtektsendringer er oppfylt. Det antas at godkjennelse fra Finanstilsynet vil foreligge innen utgangen av 2021, men dette er fremdeles uvisst. Vedtektsendringene gjennomføres etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringen og vedtektsendringen er offentliggjort.

Offentliggjøring av vedtektsendringene gjøres ved at det legges ut informasjon om dette på forvaltningsselskapets hjemmeside, www.paretoam.com, så snart som mulig etter at PAM har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet. I informasjonen som legges ut på hjemmesiden vil dato for gjennomføringen av vedtektsendringen fastsettes. Det planlegges for gjennomføring 1. januar 2022, forutsatt at godkjennelse fra Finanstilsynet foreligger innen denne dato.

Bakgrunn

Bakgrunnen for de foreslåtte vedtektsendringer er forvaltningsselskapets ønske om å tilpasse andelsklassens resultatavhengige forvaltningsgodtgjørelse i samsvar med nye retningslinjer fra den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA.

Vennligst se kapittelet Beskrivelse av og begrunnelse for vedtektsendringene i innkalling til andelseiermøte for nærmere informasjon. Foreslåtte vedtektsendringer er behandlet og godkjent av styret i Pareto Asset Management.

Andelseiermøte

Andelseiermøte ble avholdt 8. desember 2021 kl. 10.30 i forvaltningsselskapets lokaler i Dronning Mauds gate 3 (11. etasje) i Oslo. Samtlige forslag ble godkjent med nødvendig flertall av representerte andelseierne.

Innkalling til andelseiermøte i Pareto Global (pdf.)