Til hovedinnhold

Forvaltningsselskapet Pareto Asset Management AS ønsker å foreta vedtektsendringer i Pareto Aksje Norge, andelsklasse A. Andelseiere i den aktuelle andelsklassen skal etter verdipapirfondloven behandle og godkjenne slike endringer på et andelseiermøte.

Bakgrunn

Bakgrunnen for de foreslåtte vedtektsendringer er et ønske om å tilpasse andelsklassens resultatavhengige forvaltningsgodtgjørelse i samsvar med nye retningslinjer fra den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA. Vennligst se kapittelet Beskrivelse av og begrunnelse for vedtektsendringene i vedlagt innkalling for nærmere informasjon. Foreslåtte vedtektsendringer er behandlet og godkjent av styret i Pareto Asset Management.

Andelseiermøte 8. desember 2021

Det innkalles herved til andelseiermøte 8. desember 2021 kl. 10:00 i forvaltningsselskapets lokaler i Dronning Mauds gate 3 (11. etasje) i Oslo.

Når trer endringene i kraft?

Det antas at godkjennelse fra Finanstilsynet vil foreligge innen utgangen av 2021. Vedtektsendringene gjennomføres etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene og vedtektsendringene er offentliggjort. Planlagt gjennomføringsdato for vedtektsendringene er 1. januar 2022.