Til hovedinnhold

Andelseierne i Pareto Nordic Return på fusjonstidspunktet vil fra i dag kunne utøve sine rettigheter i Pareto Investment Fund.

Bakgrunn og konsekvenser

Bakgrunnen for og konsekvenser av fusjonen finnes i informasjonen som ble sendt ut til andelseierne sammen med innkallingen til andelseiermøtene.

Bekreftelse på gjennomføring

Fondenes revisor har avgitt bekreftelse på gjennomføring. Denne bekreftelsen er tilgjengelig for andelseiere og tilsynsmyndigheter på forespørsel til Pareto Asset Management.

 

Nærmere informasjon om fusjonen er tilgjengelig her:

Les mer om det overtagende fondet

Pareto Nordic Return (overdragende fond) er nå fusjonert med Pareto Investment Fund (overtagende fond).