Till huvudinnehåll

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto Global Corporate Bond
Pareto Global Corporate Bond hade ännu en stark positiv månad, trots att kreditindexet slutade oförändrat.

 

Pareto Nordic Corporate Bond
Pareto Nordic Corporate Bond levererade bra resultat i mars. Marknaden för nordiska högavkastningsobligationer fortsätter sin positiva trend hittills 2019.

 

Pareto Global
Fonden har haft en sidledes utveckling i mars månad. De två starkaste sektorerna var IT, lett av Microsoft och SAP, och stabila konsumentvaror.

 

Pareto Aksje Norge
Vid utgången av årets första kvartal var den norska aktiemarknaden upp med åtta-nio procent. En stor del av tappet från hösten 2018 är inhämtat, men det återstår fortfarande åtta procent upp till toppen från oktober.

 

Pareto Nordic Equity
Pareto Nordic Equity hade en svag utveckling under mars månad. Marknaden steg med cirka en procent medan fonden minskade två procent.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

Prenumerera på våra månadsrapporter

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.