Till huvudinnehåll

Med fokus på marknadsledande underleverantörer skapar Pareto Asset Management en defensiv fond med global exponering och SEK-skyddade innehav.

Krediter och företagsobligationer är inget nytt, men intresset har ökat stadigt sedan 2011. Den norska fondförvaltaren Pareto Asset Management har varit med länge och är en av pionjärerna inom kreditförvaltning i Norden. Stefan Ericson och Mathias Lundmark förvaltar Pareto Global Corporate Bond och leder den svenska delen av bolaget.

– Vi tror på aktiv förvaltning och djup kreditanalys där vi undviker "boom/bust-sektorer", alltså sektorer med tydlig extern prisrisk, säger Mathias Lundmark.

Läs hela artikeln här.

Fondförvaltare

Quote: «Although it’s easy to forget, a share of stock is not a lottery ticket. It’s a part ownership of a business.» -Peter Lynch

Vår förvaltningsfilosofi

Vi är en aktivförvaltare och syftar till att skapa en bra avkastning genom aktiva investeringsval. Det innebär att våra förvaltare har ett nära samarbete med dina investeringar, och vid varje givet tillfälle gör de investeringar för att uppnå den bästa långsiktiga avkastningen.

Vill du bli kontaktad?

Ange dina kontaktuppgifter och vi kommer att kontakta dig.