Til hovedinnhold

Dette gjør at våre forvaltere har et nært forhold til dine investeringer, og at vi til enhver tid gjør de valgene de mener gir best langsiktig avkastning for deg.

Vi skaffer informasjon om hele selskapet før vi investerer dine penger i det. Det betyr at vi har en fundamental tilnærming og analyserer selskapets historiske avkastning og struktur. Vi mener at det er viktigere for deg enn å se på kortsiktige trender i markedet.

Forvaltningsfilosofien vår kan oppsummeres i fem punkter:1. Aktive investeringsvalg  

Målet er å gi en god risikojustert avkastning. For fond med referanseindekser betyr det et mål om høyere avkastning enn referanseindeksen. Det krever selvstendige valg og tydelig avvik fra indeks.

 

2. Selskapsfokusert

Vi fokuserer på enkeltselskaper i både aksje- og renteforvaltningen. Hvert eneste verdipapir velges fordi vi er overbevist om at akkurat det selskapet gir god avkastning over tid, ikke på grunn av geografi eller bransjetilhørighet.3. Fundamental

Vi ser på konkrete forhold i selskapene vi investerer i, som forretningsmodell, drift, lønnsomhet, avkastning på egenkapital, ledelse og- strategiske utfordringer. Vi kjøper gjerne verdipapirer når de er gunstig priset og gir en viss sikkerhetsmargin, men vi ser ikke blindt på nøkkeltall. Vi bruker heller ikke tekniske eller taktiske analyser.4. Konsentrert

Vi begrenser risiko ved å skaffe oss grundig innsikt i selskapene vi eier, og ved å eie selskaper som til sammen gir oss en fornuftig eksponering. Aksjer er tross alt eierandeler i faktiske selskaper, ikke løsrevne verdipapirer. På rentesiden er det viktigere å oppnå mer tradisjonell diversifisering.5. Langsiktig

Vi søker langsiktig verdiskaping. God selskapsdrift vil før eller siden slå ut i kursen. På lang nok sikt er selskapets lønnsomhet og grunnleggende verdi viktigere enn nøkkeltallene på kjøpstidspunktet. Men tidvis stiger kursen så mye at potensialet i stor grad blir uttømt på kort sikt. Da har vi gode argumenter for å selge.