Til hovedinnhold

Våre forvaltere har et nært forhold til våre kunders investeringer, og vil til enhver tid søke å ta de valgene de mener gir best langsiktig avkastning.

Vi har en fundamental tilnærming og analyserer hele selskapet før vi investerer. Det inkluderer selskapets historiske avkastning såvel som struktur. Vi er overbevist om at slike hensyn er viktigere enn å se på kortsiktige trender i markedet.

Although it's easy to forget, a share of stock is not a lottery ticket. It's a part ownership of a business.

Peter Lynch

Vår forvaltningsfilosofi i fem punkter:

  • Aktive investeringsvalg

Målet er å gi en god risikojustert avkastning. For fond med referanseindekser betyr det et mål om høyere avkastning enn referanseindeksen. Det krever selvstendige valg og tydelig avvik fra indeks.

  • Selskapsfokusert

Vi fokuserer på enkeltselskaper i både aksje- og renteforvaltningen. Hvert eneste verdipapir velges fordi vi er overbevist om at akkurat det selskapet gir god avkastning over tid, ikke på grunn av geografi eller bransjetilhørighet.

  • Fundamental

Vi ser på konkrete forhold i selskapene vi investerer i, som forretningsmodell, drift, lønnsomhet, avkastning på egenkapital, ledelse og- strategiske utfordringer. Vi kjøper gjerne verdipapirer når de er gunstig priset og gir en viss sikkerhetsmargin, men vi ser ikke blindt på nøkkeltall. Vi bruker heller ikke tekniske eller taktiske analyser.

  • Konsentrert

Vi begrenser risiko ved å skaffe oss grundig innsikt i selskapene vi eier, og ved å eie selskaper som til sammen gir oss en fornuftig eksponering. Aksjer er tross alt eierandeler i faktiske selskaper, ikke løsrevne verdipapirer. På rentesiden er det viktigere å oppnå mer tradisjonell diversifisering.

  • Langsiktig

Vi søker langsiktig verdiskaping. God selskapsdrift vil før eller siden slå ut i kursen. På lang nok sikt er selskapets lønnsomhet og grunnleggende verdi viktigere enn nøkkeltallene på kjøpstidspunktet. Men tidvis stiger kursen så mye at potensialet i stor grad blir uttømt på kort sikt. Da har vi gode argumenter for å selge.

Finn Øystein Bergh

Les Paretos optimale

Finn Øystein Bergh, sjeføkonom og -strateg, er utdannet siviløkonom med lang erfaring fra finansbransjen, blant annet som tidligere sjeføkonom og redaksjonssjef i Kapital. Han er også forfatter av flere bøker om økonomi. 

På finansbloggen Paretos optimale kombinerer han faglig innsikt med et skråblikk på verdipapirmarkedet.

Om oss

Pareto Asset Management skal utøve et aktivt eierskap i porteføljeselskapene for å fremme ansvarlig forretningsdrift. Det innebærer at vi skal bruke eierrettigheter og innflytelse i selskapene til å påvirke selskapene i positiv retning når det gjelder ivaretakelse av sosiale forhold, miljø, bærekraft og god selskapsstyring.