Til hovedinnhold

Med årene har fondet utviklet seg til å bli en mesterlig illustrasjon av rentesrente-effekten. For andelseierne i Pareto Aksje Norge I (den eneste andelsklassen ved oppstart) ville den berømmelige hundrelappen ha gitt en avkastning på 984 kroner. I Oslo Børs' fondsindeks ville telleverket ha stoppet på 557 kroner. Forskjellen virker mindre om vi ser på annualisert avkastning – 12,7 prosent mot 9,9 prosent – skjønt mange ville mene at også det er en tydelig forskjell.

Interessant nok er det ikke slik at fondet har slått markedet så ofte. Bare 52 prosent av månedene har gitt meravkastning. Når Pareto Aksje Norge I har slått fondsindeksen, har det imidlertid vært en tydelig forskjell: 2,0 mot 1,8 prosent. Over tid har altså rentesrente-effekten forvandlet denne forskjellen til en aldri så liten formue. Det ligger en liten lærdom der. Den kan kalles tålmodighet.

Vi kan tilføye at dette har skjedd med lavere risiko enn markedet – lavere standardavvik og en beta på bare 0,8. I læreboken fremstår slikt bare som et resultat av tiltagende usannsynlig flaks. Etter 20 års hardt arbeid for ansvarlig forvalter Einar Løvoll og hans team, som nå inkluderer forvalter Besim Zekiri og analytiker Eirik O. Andresen, synes vi det er vanskelig å si oss enig.

 

Forvalterteam

Les mer om fondet

Pareto Aksje Norge er langsiktig eier i et begrenset antall norske selskaper i næringer der Norge har et konkurransefortrinn.