Til hovedinnhold

En gjennomgang av Pareto SICAVs prospekt er gjennomført i anledning ikrafttredelsesdatoen for første fase av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren («SFDR»).

Se melding fra styret i Pareto SICAV her:


Som et resultat av denne gjennomgangen er prospektet oppdatert. Se revidert prospekt for ytterligere informasjon:

Pareto ESG Global Corporate Bond