Til hovedinnhold

Foreningen jobber for å fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer.

Vår investeringsdirektør, Finn Øystein Bergh, er nytt styremedlem i Norsif. Fra vår side gjenspeiler engasjementet en ambisjon om å styrke arbeidet på dette området.

ESG-integrering i selskapsanalyser

Norsif har undersøkt hvordan ESG integreres i selskapsanalyser av norske aksjer. Formålet med undersøkelsen har vært å få en bedre forståelse av hvordan ESG-integrering foregår i praksis, inkludert hvilket informasjonsbehov norske kapitalforvaltere har og hvilke metoder som brukes. Målet med rapporten er at den skal brukes som diskusjonsgrunnlag for å bidra til læring og utveksling av god praksis for å løfte bransjens evne til å integrere ESG i investeringsbeslutninger.

Blant funnene var at kapitalforvaltere i stor grad lener seg på informasjon direkte fra selskapene og en-til-en møter, i tillegg til nyhetskilder som Bloomberg, og i liten grad bruker spesialiserte ESG-kilder. 

Les mer om funnene her.

Finn Øystein Bergh

Les Paretos optimale

Finn Øystein Bergh, sjeføkonom og -strateg, er utdannet siviløkonom med lang erfaring fra finansbransjen, blant annet som tidligere sjeføkonom og redaksjonssjef i Kapital. Han er også forfatter av flere bøker om økonomi. 

På finansbloggen Paretos optimale kombinerer han faglig innsikt med et skråblikk på verdipapirmarkedet.

Om oss

Pareto Asset Management skal utøve et aktivt eierskap i porteføljeselskapene for å fremme ansvarlig forretningsdrift. Det innebærer at vi skal bruke eierrettigheter og innflytelse i selskapene til å påvirke selskapene i positiv retning når det gjelder ivaretakelse av sosiale forhold, miljø, bærekraft og god selskapsstyring.