Til hovedinnhold

Foreningen jobber for å fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer.

Vår investeringsdirektør, Finn Øystein Bergh, er nytt styremedlem i Norsif. Fra vår side gjenspeiler engasjementet en ambisjon om å styrke arbeidet på dette området.

ESG-integrering i selskapsanalyser

Norsif har nylig undersøkt hvordan ESG (Environmental Social Governance) integreres i selskapsanalyser av norske aksjer. 24 respondenter deltok fra 12 forskjellige Norsifmedlemsorganisasjoner. Blant funnene var at kapitalforvaltere i stor grad lener seg på informasjon direkte fra selskapene og en-til-en møter, i tillegg til nyhetskilder som Bloomberg, og i liten grad bruker spesialiserte ESG-kilder. 

Les rapporten her.

Ansvarlige investeringer

Våre retningslinjer for ansvarlige investeringer bygger blant annet på retningslinjene til Statens pensjonsfond og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI). Det betyr at vi tar hensyn til sosiale forhold, miljø og bærekraftighet når vi vurderer et selskap.