Til hovedinnhold

Siden EUs taksonomi og forordningen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) trer i kraft i år, er Nawel Boukedroun travelt opptatt med å tilpasse fondet og iverksette de nye reglene i sine analyser.

Bærekraftsmål

SFDR skal gi bedre innsyn i finansielle produkters bærekraft, gjøre ESG-informasjon mer sammenlignbar og redusere omfanget av såkalt grønnvasking, altså forhindre feilaktige påstander om bærekraften i et finansielt produkt.

I det nye rammeverket klassifiseres fond i artikkel 9-fond (mørkegrønne), artikkel 8-fond (lysegrønne) og artikkel 6-fond (alle andre fond).

Pareto ESG Global Corporate Bond – et artikkel 9-fond

Fond markedsført med ESG må kunne klassifiseres som artikkel 8 eller 9. Artikkel 8-fond skal fremme miljømessige eller sosiale forhold, mens artikkel 9-fond skal ha dette som formål. Pareto ESG Global Corporate Bond tar sikte på å etterleve de høyeste standardene for bærekraftige investeringer og har da blitt klassifisert som et artikkel 9-fond.

Nawel Boukedroun

  • Tittel: ESG-analytiker
  • Fond: Pareto ESG Global Corporate Bond
  • Arbeidssted: Stockholm

Nawel Boukedroun inngår i vårt renteteam og arbeider med ESG-analyse for vårt svanemerkede rentefond. Hun kom til Pareto i 2020 fra Swiss Life Asset Managers i Paris og har en mastergrad i finans fra Montpellier Business School i Frankrike.

– Hvorfor valgte forvalterteamet å klassifisere fondet som et artikkel 9-fond?

– Et viktig poeng er at artikkel 9-fond ikke bare skal ha bærekraft som formål. De må også inkludere kravene til artikkel 8-fond. Dette innebærer at påstander om miljømessige og sosiale forhold må være bindende, målbare og rapporterbare, forklarer Boukedroun. – I tillegg må fondets eierandeler møte kravet om «ikke å gjøre vesentlig skade». Disse aspektene har lenge vært en sentral del av vår forvaltningsprosess. I tillegg har Pareto ESG Global Corporate Bond et bærekraftsmål parallelt med målet om å skape positiv finansiell avkastning. Fondet leter aktivt etter levedyktige selskaper med en lys, bærekraftig fremtid. Vi er derfor overbevist om at fondet møter kravene til artikkel 9.

Nawel Boukedroun på vårt kontor i Stockholm.

– På hvilken måte har denne klassifikasjonen endret/påvirket forvaltningen av fondet?

– Den har ikke påvirket forvaltningen, da den ikke innebærer noen ny investeringsstrategi. Vi anser SFDR som en formalisering og en plikt til å offentliggjøre allerede eksisterende ESG-praksis i fondet, svarer Boukedroun.

– Hvordan har din egen jobb som ESG-analytiker blitt påvirket av det nye regelverket?

– Nye reguleringer har en positiv innvirkning på jobben min, slik jeg ser det. EUs taksonomi tar sikte på å skape ens kriterier for å identifisere om økonomiske aktiviteter kan sies å være miljømessig bærekraftige. Dette gjør det enklere å begrense risikoen for grønnvasking og overdrevne påstander. Selskapene selv får også en tilskyndelse til å identifisere potensielle risikokilder og måle eksponeringen. Slik vil de øke sin kunnskap om bærekraft og følgelig forenkle vårt eget arbeid med aktivt eierskap.

Boukedroun påpeker at SFDR skal bidra til å allokere kapital på en mer bærekraftig måte gjennom å gi sluttkundene full gjennomsiktighet.

– Dette krever at vi vedlikeholder mye informasjon samtidig som vi kan ha interessante diskusjoner og samarbeide med andre eksperter på området for å holde seg oppdatert på de stadige endringer på feltet. Det er en super måte å skaffe seg kontinuerlig læring på, kommenterer hun.

– Hva er de største utfordringene for ESG under SFDR, slik du ser det?

– Mangelen på tilgjengelige og pålitelige data på selskapsnivå er den største utfordringen nå. EU-kommisjonen vedtok sine endelige taksonomi-regler den 21. april. Dette var et viktig skritt mot større gjennomsiktighet for selskaper og et middel for oss til å samle mer pålitelig materiale for våre analyser. Men selv om vi regner med at det nye regelverket vil ha en positiv innvirkning på det globale markedet, må vi selv sikre at alle våre posisjoner møter de nye kravene. Dette må gjøres på relativt kort tid for å møte fristen for SFDR-rapportering i januar 2022, forklarer Boukedroun.

– Den utfordringen er jeg klar til å møte!