Till huvudinnehåll

Pareto ESG Global Corporate Bond är en Svanenmärkt fond och utgör ett hållbarhetsmärkt alternativ för sparare och professionella investerare. Vårt mål är att uppmuntra företag och kapitalmarknader att agera mer hållbart på lång sikt.

Utesluta, inkludera och dialog

För att uppnå dessa mål utesluter vi aktivt ohållbara företag, inkluderar hållbara företag och inleder i dialog med företag för att ifrågasätta deras ESG-relaterade affärsmetoder.

Med fokus på global uppvärmning, som en av vår tids största utmaningar, arbetar vi ständigt med att minska portföljens koldioxidavtryck.

Läs mer om vårt arbete i Sustainability report 2020.