Till huvudinnehåll

Pareto Asset Management AS föreslår att slå samman Pareto Høyrente (fusionsfonden) med Pareto Nordic Cross Credit (sammanslagna fonden), en delfond i Pareto SICAV. Andelsägarna i Pareto Høyrente ska enligt den norska värdepappersfondlagen behandla och godkänna sådana förändringar vid ett andelsägarmöte.

Bakgrund

Bakgrunden och orsakerna till den föreslagna sammanslagningen finns i den bifogade informationen till andelsägarna i Pareto Høyrente. Den föreslagna sammanfogningen har behandlats och godkänts av styrelsen för Pareto Asset Management AS, inklusive de styrelseledamöter som blivit valda av andelsägare och styrelsen för Pareto SICAV. Den norska finansiella tillsynsmyndigheten, Finanstilsynet, har gett sitt samtycke till den föreslagna sammanslagningen, och det är nu upp till andelsägarna i Pareto Høyrente att avgöra om sammanslagningen ska genomföras.

Andelsägarmöte den 13 februari 2020

Det sammankallas härmed till andelsägarmöte den 13 februari 2020 klockan 10:00 i förvaltningsbolagets lokaler vid Dronning Mauds gate 3 (Våning 8) i Oslo.

Andelsägare uppmanas vid andelsägarmötet att besluta om:

  1. Val av ordförande, referent och person för att underteckna protokollet tillsammans med mötets ordförande
  2. Granskning av inlämnade frågor från andelsägare
  3. Förslag till sammanslagning av Pareto Høyrente och Pareto Nordic Cross Credit.


Formulär för deltagande, fullmakt och förhandsröstning finns i bifogade Meddelande om andelsägarmöte i Pareto Høyrente:


Resultatet av andelsägarmötet kommer att publiceras på vår hemsida paretoam.com.

Om andelsägarmötet godkänner sammanslagningen kommer den att börja gälla den 9 mars 2020. Andelsägare som inte vill ha andelar i Pareto Nordic Cross Credit måste i så fall lösa in sina enheter i Pareto Høyrente senast den 2 mars 2020.

Bilagor