Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Riskpremien för flertalet regionala banker steg kraftigt, aktiekurser sjönk drastiskt och flera banker blev insolventa under två helger. När Credit Suisse hamnade i stormens öga, skrev de schweiziska tillsynsmyndigheterna ned konvertibla instrumenten som kallas AT1’s till ett nollvärde. De europeiska myndigheterna agerade snabbt för att marknaden skulle få förtroende efter ett efterföljande kraftigt fall i de europeiska bankernas AT1’s och bekräftade att AT1 har strukturell senioritet relativt stamaktier för banker i Europeiska unionen. Det tydliga och resoluta agerandet har hittills hjälpt sentimentet. 

Europaparlamentet röstade efter intensiva förhandlingar för att godkänna en ny lag som förbjuder försäljning av bensin- och dieselbilar från 2035. Tiden får utvisa vad som händer framöver, men dock ett viktigt steg framåt.

Marknaden är alltid under förändring, men de senaste tolv månaderna har varit extraordinära med de flesta historiska mått mätt. Aggressiva räntehöjningar börjar påverka konsumenternas beteende, och konjunkturutsikterna har fallit senaste månaderna. Efterdyningarna av flera stora regionala bankers fall i USA påverkar sentimentet för kommersiella fastigheter både i USA och Europa. Skärpta finansiella krav för lån och press på räntetäckningsgrader kommer att belasta denna sektor under en tid framöver. Vi förutser ingen lågkonjunktur i närtid, men fonden har en försiktigare exponering både vad gäller sektorexponering och kreditduration.

Fonden deltog i tre nyemissioner under månaden. Dessa var Sanoma 8 %, IHO Verwaltung 8,75 % Sustainability Linked Bond (SLB) och Nexans 5,5 % SLB.

Vi skulle vilja upprepa att de drastiskt ökande (från investerares synvinkel) kuponger, jämfört med vad vi såg för bara 12 månader sedan, bidrar till fondens fortsatt attraktiva utveckling.

ESG och hållbarhet fortsätter att vara ett drivande tema, och vi ser nu en utveckling där bolagen måste börja visa mer konkret vad de gör gällande hållbarhet i konkreta siffror och inte enbart genom löften.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.   

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex försämrades under mars månad. iTraxx Crossover index gick från +414 bp i slutet på februari till +440 bp i slutet på mars.

Förvaltarteamet

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.