Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Förutom stort fokus på USA är det fortsatt blandade signaler från både ekonomiska data och bolagsrapportering. Sista delen av månaden kom statistik från Kinas tillverkningsindustri som indikerar en rejäl inbromsning under maj månad. PMI för tillverkningsindustrin kom på 48,8, vilket indikerar en nedgång inom Kinas industrisektor. Priset för råvaror som koppar och järnmalm har sjunkit en period nu. 

Inom ESG går utvecklingen igenom nya faser. En större global undersökning gjord i mars av Goldman Sachs visar att vi går från ”Aspiration to Action”, alltså mer konkreta åtgärder. Några exempel som GS poängterar är ”Engage more vs. Exclude” och ”consider ESG Improvers”. Det har resulterat i ett fokus inte bara på slutprodukt utan, som de skriver, ”Investments in Entire Supply Chain, not just Final Product”.  Fonden Pareto ESG Global Corporate Bond har under en längre tid jobbat med engagemang och dessutom ett större fokus på bolag i mellandelen av värdekedjan. Vi ser många attraktiva attribut i flera av dessa bolag både finansiellt och genom att dessa bolag gör mycket konkreta åtgärder nu för att särskilja sig mot konkurrerande bolag. 

Fonden hade en stark relativ avkastning gentemot Bloomberg global high yield och investment grade index, som föll mellan -0,5 % och cirka -1 % denna månad. Räntor i Europa och USA steg under maj månad medan kreditspreadar varierade, men över lag gick isär något. 

Fonden deltog i fem nyemissioner under månaden. Alla dessa var för bolag som fonden redan ägde obligationer i. Det är väldigt intressant att observera vilken skillnad det blir i finansieringskostnad, och just därför jobbar vi mycket med bolag som har lång erfarenhet av många olika finansiella situationer.

Bolagen vi deltog i emissioner i var Iron Mountain, Crown, IQVIA, OI Glass och Solenis, som köpt ett bolag vi ägde (Diversey).

Dessutom sålde vi av Schoeller Alibert och Catalent efter en period av stark negativ utveckling. Vi tror nog att bolagen i slutändan kommer att förbättras, men ser andra bolag med bättre utsikter.  

Vi skulle vilja upprepa att de drastiskt ökande kuponger, jämfört med vad vi såg för bara 12 månader sedan, bidrar till fondens fortsatt attraktiva utveckling.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.   

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex stärktes något under månaden. iTraxx Crossover index gick från +440 bp i slutet på april till +432 bp i slutet på maj.

Förvaltarteamet

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.