Till huvudinnehåll

Vad är en riktig och rättvis värdering? Det är naturligtvis en ständig fråga. I slutet av maj skiftade sentimentet en hel del till att en "fair" och intressant avkastning finns nu i många delar av företagsobligationsmarknaden.

Den finansiella smärta vi har känt av sedan årets början har ett flertal orsaker, naturligtvis. Dock den enorma kapitaltillväxt vi sett de senaste 10 åren får nog i viss utsträckning tillskrivas 10 års QE (kvantitativa stimulanser). De senaste två åren har dessa dessutom varit på steroider. Inflationssiffror har även denna månad visat på bestående och fortsatt hög inflation. USA, som är den mer aggressiva centralbanken, höjde räntan med 50 baspunkter i början på maj. Det negativa risksentimentet fortsatte första delen av maj, vilket bidrog till att både aktiekurser föll och kreditspreadar ökade fram till mitten av maj.

De sista två veckorna i maj stabiliserades hela marknaden. I skuggan av krigets fasor har den globala ekonomin påverkats mycket av de kraftiga nedstängningarna i Kina. När nyheter om att restriktioner börjar lyftas i Kina, var det också positiva signaler.

Det har varit stor aktivitet på bolagsrapporter för Q1, och det är en blandad bild fortsatt. Dock ser vi inga recessionssignaler just nu.

Fonden slutade månaden svagt ner, i linje med Bloombergs globala HY index.

Nyemissionsmarknaden har varit enormt avvaktande fortsatt, även under maj månad. Väldigt få nya emissioner inom high yield i både Europa och USA.

Fonden har haft netto inflöden under månaden och använt inflöden i både primära och sekundära marknaden. Fonden deltog i en ny emission under maj månad, det var TDC Net Senior Secured Sustainability Linked Bond. Bolaget fick betala upp en del på grund av det negativa sentimentet som funnits ett tag. Bolaget har en av de mest ambitiösa hållbarhetsplaner vi sett även gällande Scope 3. Det blir intressant att följa. Kupongen kom på drygt 5 % i euro, och det var väldigt länge sedan vi sett sådana nivåer för ett starkt BB bolag. Mot det skalade vi ner lite i Virgin Media. I andrahandsmarknaden tog vi in Schaeffler, Spief. Vi ökade i Organon, Progroup, Belden och James Hardie på attraktiva priser.

ESG är fortsatt ett starkt fokus för fonden, och vi ser att även i USA börjar banker kräva att bolag ska lägga fram svar på frågor och planer för ESG i lånedokumentation. KPI-data som mäter vissa nyckeltal för bolags hållbarhetsarbete blir allt vanligare, även inom företagsobligationsmarknaden globalt.

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex var svagare under maj månad. iTraxx Crossover index gick från +429bp i slutet på april till +439 bp i slutet på maj.

 

Förvaltarteamet

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.