Till huvudinnehåll

Månadskommentar

Pareto Global Corporate Bond
Vi är nog inte riktigt där, men de finansiella marknader har agerat på alla stödåtgärder som kommit på plats. Federal Reserve har köpt drygt 3 miljarder dollar i investment grade (IG) och high yield (HY) ETF's. Det signalvärdet har spridit sig till både Europa och även till viss del Norden. Aktier och krediter har gått starkt under maj månad, och bolag inom både IG och HY har emitterat stora volymer. Emissionsvolymerna under maj månad var en av de bästa på länge i både EUR och USD.

Fondens avkastning under maj månad fortsatte den starka trenden vi såg i april. Ett stort antal bolag kom med Q1-rapporter och gav information om nuvarande läget. Q2 kommer påverkas markant, och det budskapet läggs fram tydligt i de flesta rapporter. Det vi också ser är att banker, regeringar och centralbanker ger stöd, och det ger en stor trygghet hos många bolag. Vi ser då att majoriteten av bolagen i fonden har klarat nedgången bra och i vissa fall väldigt bra. Några bolag är till och med stärkta, för de producerar kritiska material till sjukvården runt om i världen.

En sektor som fortsatt har det väldigt tufft är flygindustrin, där det fortsatt kommer omstruktureringar och konkurser. Senast såg vi LATAM ansöka om Chapter 11-skydd. Fonden har ingen exponering mot flygindustrin och är fortsatt underviktad cykliska bolag inom konsumentbranschen.

Trenden i marknaden stärktes mot slutet av månaden, vilket bådar gott framöver. Vi ser att många bolag med en stark ESG-profil i många fall har klarat sig väl i denna utmanande miljö. Dessutom har likviditeten i marknaden stärkts rejält, och många av våra kvalitetsbolag har handlats upp en hel del under månaden.

Fonden var med i flera nyemissioner under maj månad, Encompass Health, Digiplex, Eurofins, och Synlab/Labco. Davita tog in 1 750 miljoner dollar i en 10-årig emission som kom på väldigt bra nivåer för bolagets räkning. Vi valde att behålla innehaven i Davita vi ägde sedan tidigare
I andrahandsmarknaden sålde vi av en del i Vulcan, Radisson, Jyske Bank, Iron Mountain och Ball Corp.

Syntetiska CDS kreditindex gick fortsatt starkt under maj månad. iTraxx Crossover index gick från +490 bp i slutet på april till +429 bp i slutet på maj.

Portföljförvaltare

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto Global Corporate Bond
Fondens avkastning under maj månad fortsatte den starka trenden vi såg i april. Majoriteten av bolagen i fonden har klarat nedgången bra och i vissa fall väldigt bra.

 

Pareto Nordic Corporate Bond
Det positiva sentimentet vi såg i april fortsatte in i maj, och fonden återställde mer av förlusterna från mars.

 

Pareto Global
Maj var en stark månad i förhållande till marknaden för Pareto Global. Ett bra antal kvartalssiffror som översteg marknadens förväntningar bidrog positivt till denna utveckling.

 

Pareto Aksje Norge
Den norska aktiemarknaden har haft en ökning från botten i referensindexet i mars på 1/4. Är denna ökning berättigad? Det korta svaret: ja, självklart!

 

Pareto Nordic Equity
Det var en bra månad för fonden i absoluta och relativa termer. Aktiemarknaden verkar se förbi den oroliga ekonomin 2020 och fokuserar på ett mer normalt 2021.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.