Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Bye bye LIBOR. Den 30 juni, 2023 är den historiska dagen då USD LIBOR panelen avslutas.  De flesta LIBOR-baserade lånekontrakt har flyttats till SOFR (Secured Overnight Financing Rate) som bas. Beslutet som togs för ett par år sedan innebär ingen marknadspåverkan i större bemärkelse alls, men det är ändå en stor symbolisk händelse.

Inflationen sjunker något. Den är fortsatt en utmaning, vilket är ett stort fokus för centralbanker och samhället i stort. Det syns tydligt i marknadens positiva reaktioner när viktiga data gällande inflation visar på en lägre inflationstakt än väntat.  Även om inflationen visar tydliga tecken på att sjunka från höga nivåer, är det fortsatt för höga nivåer enligt många centralbankschefer.  Jerome Powell, USA:s centralbankschef, nämnde exakt det i ett tal den 29 juni i Madrid, att troligen blir det minst två räntehöjningar till under 2023.    

Fondens utveckling var stabil under juni månad, i linje med löpande avkastningen för fonden. Bolagen som rapporterar eller kommer med uppdateringar gällande utsikter ger en liknande bild. Vi har en avtagande konjunktur, och bolag jobbar mer med balansräkningen än med kraftig expansion. 

Fonden deltog inte i någon nyemission under månaden.

Det var positivt nettoflöde in i fonden, och vi ökade i Cerba Healthcare och EQT SLB.

De räntehöjningar som vi nämner i texten gör ju att ränteprodukter nu är mer attraktiva än på väldigt länge.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.   

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex stärktes under månaden. iTraxx Crossover index gick från +432 bp i slutet på maj till +402 bp i slutet på juni.

Förvaltarteamet

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.