Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Federal Reserve och ECB höjde båda räntan med 25 baspunkter. ECB har nu höjt räntan totalt sett med 425 baspunkter sedan juli förra året. Japan överraskade med att gradvis låta 10-åriga räntorna öka över gränsen på 0,5 %.

Emissionsvolymen både i USA och Europa avtog under sommarmånaderna av naturliga skäl. Bolagen som kom ut i marknaden representerade flertalet sektorer.

En intressant utveckling gäller bolag som emitterar sustainability-linked bonds (SLB’s). Vi får se framöver hur bolagen hanterar sina hållbarhetsmål.

Ungefär 4 400 miljoner euro i HY SLB emitterades under första halvåret 2023, mot 1 600 miljoner euro under samma period förra året. Finansieringsformatet har fortsatt attraktiva aspekter för både emittenter och investerare. Som andel av den primära marknaden för € HY representerade den 16 % av nya obligationer, jämfört med 12 % under första halvåret 2022.

Ett av fondinnehaven är Picard SLB 2027. Obligationen har haft en solid utveckling sedan början av året (17,6 % totalavkastning), drivet av de goda kvartalsresultaten som rapporterats av koncernen. Trots inflationsklimatet har Picard kunnat begränsa effekten av ökade kostnader (energi och arbetskraft) på sina rörelsemarginaler tack vare relativt god ”pricing power och en robust efterfrågan på sitt breda utbud av frysta produkter.

Fondens utveckling var väldigt stark under juli månad.  

Fonden deltog i en nyemission under månaden, Profine, ett existerande innehav i fonden. Bolaget köpte tillbaks existerande obligationer med en premie och emitterade en ny 5-årig obligation.

Det var positivt nettoflöde in i fonden, och vi ökade i IQVIA, Ørsted, Ashtead, Verisure, PTC och Eurofins.

De räntehöjningar som vi nämner i texten gör ju att ränteprodukter nu är mer attraktiva än på väldigt länge.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.   

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex stärktes under månaden. iTraxx Crossover index gick från +402 bp i slutet på juni till +378 bp i slutet på juli.

Förvaltarteamet

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.