Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Vi har levt senaste åren i en stimulansbubbla av sällan skådat slag. När nu dessa stimulanser tas bort och världen har bevittnat en av de mest aggressiva globala räntehöjningscykler senaste 40 åren, var effekten starkt negativ för de flesta tillgångsslag. Krig i Europa, covid-situationen i Kina och galopperande energipriser har skapat stora utmaningar för bolag runt om i världen.  

Nyemissioner påverkades kraftigt av de kraftigt ökande räntorna och volatiliteten vi såg i marknaden.  Amerikanska high yield-emissioner under 2022 sjönk med nästan 80 % jämfört med 2021. När nu ränteläget är lite mer stabilt, dock högre naturligtvis, så kommer bolag globalt enligt vår vy att emittera mer under 2023 än under 2022. Dessa kommande obligationer kommer ha avsevärt högre kuponger än vi sett på mycket länge, och därför kommer det finnas många attraktiva möjligheter under 2023. Den löpande avkastningen i fonden är nu på historiskt höga nivåer.    

Fonden har fortsatt sin hållbarhetsresa under hela året. Investeringsteamet strävar efter att alltid ligga i framkant när det gäller hållbarhetsmetoder och marknadsstandarder. Tidigare i år släppte Svanen, som fonden är märkt med sedan 2018, nya hårdare krav för fondens licenstagare. Teamet har arbetat med att stärka de exkluderingar vi gör, inkluderingskriterier samt engagemang med bolag och öka transparens för investerare.

I november blev fonden den första räntefonden att uppnå kriterierna och erhålla 2.0 licensgenereringen av Svanen. Vi letar efter morgondagens vinnare, som bidrar med lösningar för en bättre framtid.

Det var en avvaktande december månad där, efter räntehöjningarna av Federal Reserve och ECB i mitten av december, aktiviteten avtog markant. Federal Reserve har nu höjt med 4 procentenheter sedan januari.

Under året 2022 utvecklades fonden avsevärt bättre än Bloomberg Global High Yield (cirka 5 procentenheter bättre) och Global Investment Grade Index (cirka 7 procentenheter bättre).  Med det sagt var utvecklingen för fonden en av de tuffaste någonsin. Det stora fallet skedde under första halvåret, men fonden har sista halvåret utvecklats positivt.  

Fonden deltog i en nyemission under december månad, Intrum, som fick betala 10 % för att emittera en dryg femårig obligation.

I sekundärhandel ökade vi i Wesco, Cerba Healthcare och OI-Glass.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.    

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex gick svagare under december månad. iTraxx Crossover index gick från +458 bp i slutet på november till +475 bp i slutet på december.

Förvaltarteamet

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.