Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Vi har spenderat sista dagarna i augusti i den ikoniska staden New York för möten med banker och andra aktörer i marknaden. Det är fortsatt en viss avmattning i aktivitet på grund av sommarledighet, men överlag är det en försiktig optimism trots en del utmaningar. Investmentbankernas syndikat har flertalet bolag som planerar obligationsemissioner efter amerikanska ”Labor Day”. 

Centralbanker och ekonomer samlades i Jackson Hole 24–26 augusti för det årliga symposiet som blivit ett allt mer uppmärksammat evenemang. Det samlade budskapet var inte helt oväntat en balansgång mellan att vara aggressiv mot inflationen och observant på eventuell nedgång i globala ekonomin. Federal Reserve Jerome Powell avslutade med meningen “the Fed is navigating by the stars under cloudy skies.”

Global high yield spread avslutade månaden med en marginell ökning, och det gäller den amerikanska 10-åriga räntan också. Räntan gick från 4 % upp till 4,35 % för att sluta månaden runt 4,10 %.

Flertalet bolag har rapporterat för andra kvartalet, och de flesta ser en avmattning, men avtagande inflationstryck. Väl positionerade bolag med hög ”pricing power” lyckas att bibehålla marginaler även i en svagt vikande marknad. 

Emissionsmarknaden hade ytterst lite aktivitet i Europa och endast ett par emissioner i USA.

Efter en svag början på månaden, men en stark avslutning, var augusti ännu en månad med positiv avkastning för fonden.

Fonden deltog inte i någon nyemission under månaden.

Vi handlade en del i sekundärmarknaden, där vi bland annat ökade i Wesco och Pentair, medan vi sålde av hela våran position i Kronos.

Den totala räntenivån inom fixed income innebär att ränteprodukter nu är mer attraktiva än på väldigt länge.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.   

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.

Syntetiska CDS kreditindex försvagades under månaden. iTraxx Crossover index gick från +378 bp i slutet på juli till +392 bp i slutet på augusti.

Förvaltarteamet

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.