Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

Inflationen ligger fortsatt på nivåer som är långt över målet för centralbanker, men debatten handlar nu mest om hur långt centralbankerna ska ta räntehöjningarna innan ekonomin försämras kraftigt. Det verkar i skrivande stund också som att ännu en större regional bank i USA, First Republic Bank, kommer att behöva räddas eller säljas till andra banker.


Trots dessa mörka moln är volatilitetindexet VIX nere på årslägsta, cirka 16. Kreditindexet iTraxx stabiliserades under april månad, och det har givit stöd till ökad emissionsvolym för globala företagsobligationer. Flöden bidrog till att stödja marknaden, där USA hade inflöden på nästan 8 miljarder USD till high yield-fonder under april månad.


Det vi ser som fortsatt påtagligt är det försämrade sentimentet för kommersiella fastigheter både i USA och Europa. Skärpta finansiella krav för lån och press på räntetäckningsgrader kommer att belasta denna sektor under en tid framöver. Hemarbete har förändrat en hel del affärsdistrikt.
Fonden hade en positiv avkastning även denna månad. Fonden deltog i två nyemissioner under månaden. Dessa var Gruenenthal 6,75% och Loxam 6,375% Sustainability Linked Bond (SLB).


Vi skulle vilja upprepa att de drastiskt ökande (från investerares synvinkel) kuponger, jämfört med vad vi såg för bara 12 månader sedan, bidrar till fondens fortsatt attraktiva utveckling.


ESG och hållbarhet fortsätter att vara ett drivande tema. Fonden publicerade den årliga hållbarhetsrapporten under april månad.
Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.


Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen.


Syntetiska CDS kreditindex avslutade månaden i princip oförändrat. iTraxx Crossover index gick från +440 bp i slutet på mars till +440 bp i slutet på april.

Förvaltarteamet

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.