Till huvudinnehåll

Månadskommentar - Pareto ESG Global Corporate Bond

USA:s president Joe Biden höll sitt första tal till kongressen och lovar att investera tusentals miljarder dollar på sysselsättning, klimat och infrastruktur. Nästan i samma stund gav Federal Reserve besked om att bibehålla nollräntor och att fortsätta köpa obligationer. Tillsammans med Europas stimulanser så har vi ett stabilt regn av stimulanser en tid framöver. Tankar om inflation och underskott får vila i bakgrunden en stund.

Inte helt oväntat har dessa stora stödpaket mottagits väl av marknaden. Risktillgångar och kreditmarknaden hade en stark månad i april. Värt att notera dock är att råvarumetaller har stigit ganska kraftigt hela året, där kopparpriser exempelvis är på högsta nivåerna man sett de sista 10 åren. Halvledarbristen globalt börjar också ge sig tillkänna i vissa bolagsrapporter.

Emissionsvolymer var väldigt starka i både investment grade och high yield under april månad. Enbart i US high yield utfärdades USD 49 miljarder under april. US investment grade hade USD 111 miljarder i emissionsvolym. Även Europa och Norden hade en stark månad för emissioner, och det är positivt att se att all denna volym har absorberats av marknaden och att flera emissioner också handlats upp i eftermarknaden.

ESG-utvecklingen är fortsatt stark i både Europa och USA. Europa är fortsatt ledande i volym och antalet emittenter. Dock kommer nog satsningen i USA på förnybar energi bidra till stor ökning i kapitalanskaffning för hållbar finansiering i USA.

Fonden hade en stark och stabil utveckling under månaden. Kapitalet i fonden ökade även under månaden.

Med ökat kapital deltog fonden i ett antal nya emissioner, som Oriflame, Grunenthal och Danfoss. Nya namn i portföljen är Danfoss och Grunenthal.

Grunenthal är ett ledande globalt pharmabolag som specialiserar sig mot smärtstillande medel.

På sekundärmarknaden sålde vi obligationer av Emergent Biosolutions. Bolaget har varit underleverantör till Johnson and Johnson Covid-19 vaccin, men deras fabrik har visat sig haft stora problem. Bolaget har inte kommit med tillräckligt bra svar för problemen, och vi litar inte fullt ut på bolaget längre och har sålt hela positionen.

Syntetiska CDS kreditindex gick något bättre under april månad. iTraxx Crossover index gick från +254 bp i slutet på mars till +249 bp i slutet på april.

 

Förvaltarteamet

 

Läs våra senaste månadsrapporter

Pareto ESG Global Corporate Bond

 

Pareto Nordic Corporate Bond

 

Pareto Nordic Cross Credit

 

Pareto Global

 

Pareto Aksje Norge

 

Pareto Nordic Equity

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Detta är marknadskommunikation.

Meddela intresse

Vill du bli kund eller veta mer om våra tjänster? Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.