Til hovedinnhold

Nyhetsbrev mai 2024

Forskjeller på IG-rentefond (side 1)
Inflasjonssjokk har utløst store avkastningsforskjeller blant
investment grade obligasjonsfond. Vi studerer ulike strategiers egenskaper under ulike markedsforhold.

Bærekraftig forvaltning i praksis (side 5)
Vi ser på hvordan de nye regelendringene for bærekraftige investeringer påvirker den daglige forvaltningen til et ESG-orientert rentefond.

Oppdatering aktuelle Pareto-fond (side 6)
Siste måneds fondskommentar og nøkkelinformasjon.

 

 

Tidligere utgivelser

 

Abonner på våre månedsrapporter