Til hovedinnhold

Det vil bli avholdt valgmøte for verdipapirfondene Pareto Aksje Norge, Pareto Investment Fund, Pareto Global, Pareto Likviditet og Pareto Obligasjon.

Tid og Sted

 • Onsdag 31. mai 2023 klokken 08.00
 • Pareto Asset Management AS, Dronning Mauds gate 3, Oslo

Til behandling foreligger:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder og to møtedeltakere til å undertegne protokollen
 3. Innsendte spørsmål fra andelseierne
 4. Valg av andelseierrepresentanter til styret i Pareto Asset Management AS

 Administrasjonen innstiller følgende til valg

 • Administrasjonen innstiller at Karoline Gleditsch velges som andelseiervalgt styremedlem for to år. Karoline er daglig leder i Family Business Norway hvor hun har vært ansatt siden 2017.
  Utdannet fra Insead og BI.
 • Administrasjonen innstiller at Erik Bartnes gjenvelges som andelseiervalgt styremedlem for to år.
 • Administrasjonen innstiller at Michele Innstrand velges som andelseiervalgt varamedlem for to år. Michele er økonomidirektør i 

  Eiendomsmegler Krogsveen AS hvor hun har vært ansatt siden høsten 2011. Utdannet fra BI.

 • Administrasjonen innstiller at Lars Irgens gjenvelges som andelseiervalgt varamedlem for to år.


Andelseiere kan forhåndsstemme i perioden 16. mai til 30. mai med stemmeseddel som finnes her. Forhåndsstemme sendes til styresekretær i Pareto Asset Management AS, svend.egil.bergh@paretoam.com.

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Det vil være verdien per 29. mai 2023 som vil være avgjørende.

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret innen én uke før andelseiermøtet holdes, herunder fremme forslag til andre kandidater til styret i Pareto Asset Management AS. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Deltagelse må meldes skriftlig, innen 30. mai 2023 kl. 08.00 på e-post til styresekretær i Pareto Asset Management AS, svend.egil.bergh@paretoam.com.