Til hovedinnhold

Forvaltningsselskapet Pareto Asset Management AS ønsker å foreta vedtektsendringer i Pareto Likviditet. Fondets andelseiere skal etter verdipapirfondloven behandle og godkjenne slike endringer på et andelseiermøte.

Bakgrunn

Bakgrunnen for de foreslåtte vedtektsendringer er et ønske om å gjøre fondets investeringsmandat mer fleksibelt ved å åpne for investeringer i rentebærende verdipapirer med kredittkvalitet tilsvarende investment grade (minimum BBB-) utstedt i norske kroner uten begrensninger til hvem utsteder er og hvor verdipapirene er notert.

Vi ønsker videre at det innføres andelsklasser i fondet. Vennligst se kapittelet Beskrivelse av og begrunnelse for vedtektsendringene for nærmere informasjon. Foreslåtte vedtektsendringer er behandlet og godkjent av styret i Pareto Asset Management AS.

Andelseiermøte 25. mars 2022

Det innkalles herved til andelseiermøte 25. mars 2022 kl. 10.00 i forvaltningsselskapets lokaler i Dronning Mauds gate 3 (11. etasje) i Oslo.

Andelseiere som ønsker å delta på andelseiermøtet må gi beskjed om dette til forvaltningsselskapet. Skjema for deltagelse, stemmefullmakt og forhåndsstemme finnes vedlagt i innkallingen (pdf).