Til hovedinnhold

Tro meg: De færreste innser hvor høy rente som kreves for at de ikke skal tape penger på bankinnskudd. Spesielt om de sparer gjennom et aksjeselskap og skal ha ut pengene for å bruke dem selv. Enda færre har sannsynligvis tenkt over at den nye regjeringens skattesatser har gjort hinderet enda høyere.

Vi starter med den enkleste varianten: Hvis du ikke betaler formuesskatt, trenger du en innskuddsrente på 2,6 % for å dekke skatt og inflasjon – som jeg har satt lik inflasjonsmålet på 2 %. Dette er uendret.

Med laveste formuesskatt øker kravet fra 3,7 % til 3,8 %. En beskjeden økning, men fortsatt er det langt igjen til lønnsomhet fra dagens innskuddsrenter.

Så er det altså lagt inn et nytt trinn i formuesskatten. Med maksimal sats på 1,1 % øker rentekravet til 4,0 %. I så fall må du ha en formue på mer enn 20 millioner, men lavere rabatt på aksjer og dyre boliger gjør veien dit raskere (og enda raskere om du har giret opp verdiene med gjeld).

Der stopper det for personlige skatteytere. Men ikke om du har bankinnskudd gjennom et aksjeselskap og ønsker å cashe inn rentene på nyttårsaften. Med høyere utbytteskatt må du nå ha en innskuddsrente på 5,0 % for å gå i null etter formuesskatt, eller drøyt 5,2 % om du også betaler maks formuesskatt.

Hva med skjermingsfradraget?

Skjermingsfradraget er en voksende vits. Noen må ha glemt at dette skal fungere over flere år. Siden ubeskattet egenkapital vokser mange ganger raskere enn skjermingsgrunnlaget, vil fradraget skjerme mindre og mindre for hvert år som går. Det er konstruert slik. Om ikke SSB hadde sluttet å produsere denne statistikken, ville vi sett det tydelig. At satsen nå er redusert til 0,5 %, spiller nesten ingen rolle. Men det er tatt med i regnestykket.

Om vi, mer realistisk, setter skjermingsfradraget til null, øker rentekravet til 5,6 % for innskytere med den høyeste satsen for formuesskatt.

Puh? Nei, vi er ikke ferdige. I alle disse beregningene har jeg nemlig forutsatt at formuesskatten betales av aksjonæren privat. Hvis hun isteden skal ta utbytte for å dekke denne skatten, må hun få så mye høyere rente at det dekker inntektsskatt i selskapet samt utbytteskatt på drøyt 35 %.

Hvor mye høyere?

Med maks formuesskatt må renten jekkes opp med 1,6 prosentpoeng til. For å være nøyaktig: En slik aksjonær må ha en innskuddsrente på 7,22 % for ikke å tape penger etter skatt og inflasjon. Dette kan jeg love deg: Du får ikke en slik rente med bare to prosent inflasjon.

Nå er det riktig at man som aksjonærer kan få en skattekreditt ved å drøye utbyttet (i alle fall om ikke skattesatsen har økt i mellomtiden, slik den har gjort noen ganger nå). Men effekten på rentekravet er beskjeden. Om du venter i ti år, krymper det mest dramatiske rentekravet til 7,17 %. Vi kan vel si at det er enda et hakk mer urealistisk å få en slik rente i ti år.

Dagens råd:

Hvis du på død og liv skal spare penger gjennom regulære bankinnskudd, er det best å gjøre det privat, ikke gjennom et aksjeselskap.

 

Teksten er endret etter første publisering.